Fundusze Unijne

Obowiązki dalszych użytkowników wynikające z przepisów rozporządzeń REACH i CLP z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych zmian

ID 3098

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

1 dzień

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie szeregu istotnych zmian w obowiązkach użytkowników substancji w postaci własnej i mieszaninie, jakie wynikają z rozporządzeń REACH i CLP. Dostosowanie krajowych ustaw i rozporządzeń do wyżej wymienionych przepisów spowodowało powstanie nowych wymagań, dla których zostały określone ścisłe terminy oraz kary za brak zgodności w tym zakresie.

Uczestnik szkolenia dowie się, jaki jest katalog obowiązków użytkowników substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie substancji/mieszaniny, jaka dokumentacja jest istotna dla użytkownika, jak skutecznie informować o zagrożeniach pracowników mających kontakt z substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za spełnienie wymagań rozporządzeń REACH i CLP, pracowników działów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zawartość

Rozporządzenie REACH

 • Identyfikacja obowiązków DU:
  • substancje i mieszaniny używane przez DU,
  • kontakt z dostawcą i zdobycie wymaganych informacji,
  • zastosowania zidentyfikowane,
  • numery rejestracyjne dla substancji,
  • ocena bezpieczeństwa chemicznego DU,
  • zgłoszenie do ECHA przez portal REACH IT – raport dalszego użytkownika,
  • zmiana klasyfikacji,
  • o stosowaniu substancji z zezwoleniem.
 • Informacje przekazywane przez dalszego użytkownika
  • karta charakterystyki kiedy wymagana,
  • format karty,
  • podstawowe informacje dotyczące karty,
  • jak sprawdzić, czy karta jest prawidłowa
  • na co zwrócić uwagę sporządzając kartę,
  • kiedy wymagać scenariuszy,
  • w jaki sposób powinny być dołączone scenariusze narażenia.
 • Wyroby:
  • substancje SVHC – lista kandydacka,
  • 33 – przekazywanie danych
  • informacje od dostawców,
  • Zgłaszanie do bazy SCIP,
  • zgłoszenie do ECHA zgodnie z art. 7(2).

 

Rozporządzenie CLP

 • Oznakowanie produktów:
  • informacje na etykiecie,
  • notyfikacja,
  • wymagania związane z etykietą produktu,
  • opakowania,
  • zgodność z kartą charakterystyki.
 • Nowe klasy zagrożeń
 • Zmiany rozporządzenia CLP
 • Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie:
  • ELDIOM,
  • PCN
  • okresy przejściowe,
  • kod UFI.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?