Specjalista ds

Specjalista ds. ochrony środowiska – aktualne przepisy prawne – wyjazdowe

ID 3122

Czas trwania: 3 dni

Opis szkolenia

Ochrona środowiska w firmie stanowi ważne zagadnienie zarówno w ujęciu prawnym, jak i ekonomicznym. Przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych jest nie tylko obowiązkiem przedsiębiorcy, ale i wpływa na finanse jego działalności. Głównym celem trzydniowego intensywnego szkolenia jest aktualizacja wiedzy z zakresu zmieniających się przepisów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. Szkolenie ma charakter praktyczny. Trenerzy to pracownicy administracji państwowej, którzy poza znajomością prawa podzielą się również wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Forma wyjazdowa szkolenia stwarza również okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za działy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach.

Zawartość

Dzień I: Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – aktualne przepisy prawne oraz planowane zmiany.

 • Przegląd ustaw dotyczących gospodarki odpadami (z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców wynikających z tych ustaw).
 • Definicje i ich praktyczne znaczenie w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.
 • Zasady klasyfikowania odpadów, katalog odpadów.
 • Utrata statusu odpadów.
 • Hierarchia sposobów postępowania z odpadami i zasada bliskości.
 • Transport, zbieranie, magazynowanie odpadów – wymagane decyzje.
 • Przetwarzanie odpadów.
 • Przenoszenie odpowiedzialności za odpady – konsekwencje przekazywania odpadów nieuprawnionym odbiorcom.
 • Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 • Przepisy karne i kary pieniężne.
 • Ewidencja i sprawozdawczość (ewidencja w BDO).

Dzień II: Ochrona powietrza – aktualne przepisy prawne oraz planowane zmiany.

 • Postępowanie kompensacyjne.
 • Rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
 • Omówienie zasad wydawania pozwoleń zintegrowanych i przeprowadzania ich analiz.
 • Rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych i nowe rozporządzenie dot. obowiązków pomiarowych.
 • Regulacje dotyczące ochrony powierzchni ziemi, w tym obowiązek sporządzenia raportów początkowych.
 • Postępowanie kompensacyjne – podstawowe informacje.
 • Kłopotliwa kompensacja na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza.
 • Podsumowanie, konsultacje indywidualne, omówienie zadanych pytań dotyczących konkretnych przypadków.

Dzień III: Opakowania i odpady opakowaniowe – obowiązujące regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3160 – Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie oraz 100% finansowanie inwestycji efektywności energetycznej w formule „Białych certyfikatów”
 • ID 3006 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 50001:2018
 • ID 9210 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2018

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, 2 noclegi w pokoju 1-osobowym, 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja), przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.