SMART Executive Coaching

SMART Executive Coaching

ID 9321

Potwierdzenie kwalifikacji: Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania: Sesja planowania (5-6h) + Comiesięczne spotkania statusowe (2h)

Opis szkolenia

Coaching dla managerów, którzy chcą osiągać super-ambitne cele biznesowe i życiowe. SMART Executive Coaching to uporządkowane podejście do indywidualnej pracy rozwojowej z klientem, które daje powtarzalne rezultaty.

Jak wiele stałoby się dla Państwa możliwe, gdyby:

 • ludzie w kierowanych przez Państwa zespołach skupili się na kluczowych dla Państwa celach i

samodzielnie je realizowali, stawiając czoła wyzwaniom,

 • zawsze było dla Państwa jasne, co jest Państwa priorytetem i na którym zadaniu chcą się Państwo skoncentrować,
 • każdy z Państwa celów, wielkich jak słoń, był podzielony na cienkie plasterki, których każdego dnia można wziąć na siebie tyle, ile Państwo chcą udźwignąć,
 • nawyki, które już Państwu nie służą, zastąpiły nowe – wzmacniające Państwa skuteczność,
 • zawsze, na wyciągnięcie ręki, był sparring partner, który rozumie Państwa wyzwania i wspiera w stawianiu czoła dylematom?

Właśnie takie możliwości zapewnia naszym klientom SMART Executive Coaching.

Jeśli coaching nie wzbudza Państwa zaufania, trudno się dziwić. Na rynku nie brakuje coachów, którzy:

 • powtarzają frazesy z książek rozwojowych,
 • nie rozumieją rzeczywistości, w której funkcjonuje ich klient,
 • są zagubieni i zdezorientowani słuchając o problemach, z którymi przychodzą do nich doświadczeni managerowie.

Dlatego oferujemy usługi coachów, którzy sami kierowali firmami lub ich departamentami i są dojrzałymi, doświadczonymi ludźmi.

 

Uwaga

Szkolenie realizowane jest wyłącznie w formie zamkniętej.

 

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla managerów z grupy executives oraz dla managerów biorących udział w Programie SMART Team.

 

Zawartość

 • Planowanie wizji i celów – podczas kilkugodzinnej sesji (lub kilku krótszych) coach pomoże Państwu:

–  sformułować wizję sukcesu i przełożyć ją na mierzalne roczne cele w poszczególnych dziedzinach życia,

– odkryć nawyki, które Państwa napędzają i te, które ograniczają,

– odkryć nawyki, poprzez które wzmacniają lub osłabiają Państwo zaangażowanie swoich współpracowników w realizację Państwa celów,

– zaplanować inicjatywy, które doprowadzą Państwa do celu i pomogą zastąpić ograniczające nawyki wspierającymi,

– zaprojektować sposób systematycznego monitorowania postępów i aktualizowania planu działania.

 • Comiesięczne spotkania statusowe, podczas których coach pomoże Państwu:

– sprawdzić postępy w realizacji poszczególnych inicjatyw i celów,

– przeanalizować wnioski z osiągnięć i rozczarowań oraz uwzględnić je w planach na przyszłość,

– uporać się z dylematami i podjąć decyzje w sprawach, nad którymi aktualnie Państwo pracują,

– zoptymalizować plan działań na kolejny miesiąc.

 

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zakończeniu procesu coachingowego otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

 

Efekty kształcenia

 • Radykalna, trwała poprawa KPI w ciągu roku lub szybciej.
 • Wzmocnienie zaangażowania w podległych zespołach.
 • Przebudowa kariery lub życia prywatnego.

 

Powiązane szkolenia

 • ID 9322 SMART Team

 

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu.