Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

ID E1001

Czas trwania: -

Opis szkolenia

Każda osoba zajmująca stanowisko kierownicze lub będąca pracodawcą jest zobowiązana do ukończenia szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Takiemu obowiązkowi szkolenia podlegają również nowo zatrudnione osoby na stanowiskach kierowniczych, które powinny je odbyć w okresie do 6 miesięcy od zatrudnienia.

Szkolenie zostaje uruchomione na platformie e-learningowej na okres 30 dni, z możliwością jego bezpłatnego przedłużenia o 2 tygodnie. Po ukończonym szkoleniu i zdaniu egzaminu końcowego, zostaje wystawione stosowne zaświadczenia, które jest dostępne w wersji elektronicznej na platformie e-learningowej oraz w formie papierowej.

Szkolenie jest prowadzone przez profesjonalne głosy lektorskie, a każdy z modułów jest wzbogacony o filmy, interaktywne elementy, gry oraz quizy, mające na celu aktywizację uczestnika i czynnego brania udziału w szkoleniu.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Zawartość

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Bezpieczna praca z komputerem
 • Ochrona środowiska
 • Wypadki przy pracy
 • Odpowiedzialność prawna za naruszenie przepisów
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Zagrożenia występujące w procesach pracy
 • Organizacja stanowiska pracy
 • Metodyka szkoleń
  Ochrona przeciwpożarowa

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, zgodne z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, obsługę i pomoc techniczną, wydanie zaświadczenia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie dostępne jest w języku polskim oraz angielskim.