unia_31

Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg VDA 2 (PPA)

ID 410

Czas trwania: 2 dni

Potwierdzenie kwalifikacji: eCertyfikat VDA QMC

Szkolenie prowadzimy w formie stacjonarnej oraz w formie online.

Opis szkolenia

VDA Tom 2 „Zapewnienie jakości dostaw” opisuje procedurę dotyczącą zatwierdzenia procesu produkcyjnego i wyrobu. Ta metoda potwierdza zdolność jakościową procesów w warunkach produkcji seryjnej oraz zgodność wyrobów przy użyciu odpowiednich dokumentów, zapisów i próbek. Podczas szkolenia uczestnicy poznają, jak prawidłowo stosować standard VDA w zakresie planowania oraz koordynacji procesu PPA poprzez przeprowadzenie zatwierdzenia wewnętrznego oraz przygotowania dowodów do przedstawienia klientowi. Podręcznik definiuje sześć obszarów, z których zgodnie z ustaleniem z klientem należy przygotować odpowiednie dowody.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do osób zaangażowanych w procesy nowych uruchomień, a w szczególności w proces zatwierdzenia procesu i wyrobu, które chcą podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje, przede wszystkim do kierowników działów jakości, inżynierów jakości, pracowników działów zakupowych, inżynieryjnych, logistycznych, personelu odpowiedzialnego za działania jakościowe związane z niniejszym zakresem tematycznym.

Zawartość

  • Przed szkoleniem: quiz online z fragmentami podręcznika VDA 2, określający wstępny poziom wiedzy uczestników.
  • Podręcznik VDA 2 z opisem zmian elementów różnicowych do poprzedniego wydania.
  • Wyjaśnienie poszczególnych elementów stawianych wymagań.
  • Zestaw ćwiczeń umożliwiających poznanie wymagań procedury PPA.
  • Ok. 8 tygodni po odbyciu szkolenia uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w podsumowującym webinarium z trenerem, które jest okazją do wymiany doświadczeń oraz zadawania pytań, mogących pojawić się podczas kilkutygodniowego stosowania w praktyce wiedzy zdobytej na szkoleniu.

Literatura

  • VDA 2

Wymagania wstępne

Preferowana jest znajomość podstawowych wymagań standardu IATF 16949 w zakresie spełnienia wymagań klienta dotyczących zatwierdzenia procesu i wyrobu, a także podstawowa wiedza dotycząca wymagań podręczników VDA. Zaleca się uczestnictwo w kursie VDA „Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części wg VDA MLA” (ID 602).

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny eCertyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

  • Uzyskanie wiedzy dotyczącej działań podejmowanych w zakresie jakości dostaw.
  • Zdobycie wiedzy pozwalającej na aktywne uczestnictwo w procesie PPA.
  • Poznanie elementów procedury PPA.
  • Zapoznanie się z wymaganiami podręcznika referencyjnego VDA 2 oraz możliwość wykorzystania wiedzy w codziennych aktywnościach zawodowych oraz w sytuacjach auditowych.

Powiązane szkolenia

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie eCertyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym, możliwość uczestnictwa w webinarium ok. 8 tygodni po szkoleniu.

Podręcznik VDA 2 w j. polskim w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.