Wymagania standardu IATF 16949 dla najwyższego kierownictwa

Wymagania standardu IATF 16949 dla najwyższego kierownictwa

ID 3009

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Standard IATF 16949 dedykowany jest producentom w branży motoryzacyjnej. Ostatnie wydanie standardu miało miejsce w 2016 roku, dlatego też tak ważne jest dla najwyższego kierownictwa zrozumienie i nabycie umiejętności prawidłowego interpretowania nowych wymagań ze względu na konieczność ich wdrożenia w organizacjach motoryzacyjnych.

Szkolenie dostarcza najwyższemu kierownictwu wiedzy na temat wymagań, których spełnianie leży w gestii osób kierujących organizacją. Podczas szkolenia omawiane są ogólne wymagania dotyczące zarządzania oraz wybrane wymagania normy ISO 9001 i standardu IATF 16949, które są kwintesencją dla najwyższego kierownictwa (np. ustanowienie polityki jakości, polityki odpowiedzialności biznesu czy też nadawanie uprawnień, w nawiązaniu do misji, wizji i strategii organizacji).

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla najwyższego kierownictwa zainteresowanego pozyskaniem wiedzy związanej z interpretacją wymagań nowego standardu IATF 16949, zarówno rozpoczynających wdrażanie wymagań, jak i reprezentujących organizacje, w których ten system zarządzania jakością już funkcjonuje.

Zawartość

 • Wprowadzenie.
 • Podejście procesowe.
 • Skuteczne zarządzanie.
 • Misja/Wizja/Strategia.
 • Metoda Hoshin Kanri.
 • Zrównoważona karta wyników BSC.
 • Komunikacja w organizacji.
 • Przegląd i interpretacja wybranych wymagań ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016 ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących Najwyższego Kierownictwa, w tym odpowiedzialność za bezpieczeństwo wyrobu.

Literatura

 • IATF 16949
 • ISO 9001

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu standardu IATF 16949 i ISO 9001 lub ISO/TS 16949.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Efekty kształcenia

 • Właściwa interpretacja wymagań standardu IATF 16949 w odniesieniu do własnej organizacji.
 • Zrozumienie zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością.
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek na temat wdrażania wymagań.

Powiązane szkolenia

 • ID 3001 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 9001
 • ID 3000 – Przegląd i interpretacja wymagań IATF 16949 i ISO 9001
 • ID 3007 – Standard IATF 16949 w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • ID 3008 – Wymagania standardu IATF 16949 vs specyficzne wymagania klientów: FCA, GM, PSA

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.