Budowanie odporności psychicznej w oparciu o model MTQ 48

Budowanie odporności psychicznej w oparciu o model MTQ 48

ID 3186

Potwierdzenie kwalifikacji: Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Odporność psychiczna to zdolność jednostki do radzenia sobie ze stresorami, wyzwaniami i presją oraz do efektywnego działania niezależnie od okoliczności w jakich się znajduje. Dzięki odporności psychicznej stajemy się bardziej wydajni w swoim środowisku zawodowym. Pracownik świadomy swoich talentów i kompetencji staje się mocnym ogniwem w zespole, a wkład każdego w rozwój organizacji ma znaczenie dla jej rozwoju. Cytując psychologa sportu prof. Jana Blecharza, „Ławka też gra”.

Cel

 • Bycie efektywniejszym w działaniu dzięki sile psychicznej.
 • Wyższy poziom zadowolenia z życia.
 • Świadomość swoich mocnych i słabych stron niezbędnych w budowaniu odporności psychicznej.

Program szkolenia

 • Czym jest odporność psychiczna (MentalToughness).
 • Jak odporność psychiczna wpisuje się w obecny trend.
 • Poznanie modelu siły i odporności psychicznej 4C.
 • Model 4C, Filar I: Kontrola – poczucie wpływu na swoje życie i zarzadzanie emocjami, szczególnie w „gorących” sytuacjach, na przykładzie zawodników olimpijskich.
 • Model 4C, Filar II: Zaangażowanie – dobre praktyki zawodników „hight performance” stosowane do osiągania celów i kończenia zadań z sukcesem (wyznaczamy, finalizujemy, zarządzamy energią i nie odpuszczamy).
 • Model 4C, Filar III: Wyzwania – odwaga i chęć inicjowania działań, które podnoszą nasz poziom odporności na stresory.
 • Model 4C, Filar IV: Pewność siebie – trening rozpoznania swoich zasobów i budowanie śmiałych relacji międzyludzkich.
 • Mój osobisty plan działania w byciu odpornym psychicznie.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Szkolenia powiązane

 • ID 3185 – Od wzburzonego morza do gładkiego lustra wody – Trening mentalny w osiąganiu wyników
 • ID 3190 – Droga ważniejsza niż cel – o mentalnym nastawieniu na rozwój w biznesie
 • ID 3191 – Wypalenie zawodowe