Fundusze Unijne

Wypalenie zawodowe jako skutek stresogenności pracy

ID 3224

Czas trwania:

do 6 godzin

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej

Opis szkolenia

Od 1 stycznia 2022 r. wypalenie zawodowe uznawane jest za stan związany z pracą zgodnie z klasyfikacją chorób i zaburzeń ICD-11. Aktualnie w Polsce trwają prace kodyfikacyjne, które pomogą lekarzom i psychologom ustalić orzekanie i ustalenie związków przyczynowo – skutkowych między warunkami pracy a dolegliwościami zdrowotnymi.

W celu oceny poziomu wypalenia zawodowego, ograniczenia skutków zdrowotnych, nadmiernej absencji, a niekiedy prowadzenia działań wspierających i interwencyjnych w grupach pracowników szczególnie narażonych, pracodawcy powinni podjąć już teraz odpowiednie działania profilaktyczne.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów HR i służb BHP, ale również do każdego z pracownikówborykających się z wypaleniem zawodowym.

Zawartość

 • Zasady rozpoznawania wypalenia zawodowego według ICD-11 – pojęcie i definicja, objawy.
 • Wypalenie zawodowe a choroby odstresowe – różnicowanie istotne z medycznego, psychologicznego i organizacyjnego znaczenia.
 • Charakterystyka związków przyczynowo – skutkowych między rozstrojem zdrowia a pracą jako warunek medycznej i psychologicznej oceny rozstroju zdrowia.
 • Ograniczenie wypalenia zawodowego wyłącznie do kontekstu pracy – właściwa interpretacja medycznych założeń aktualizacji klasyfikacji chorobowej przez WHO i jej wpływu na działania prewencyjne w miejscu pracy.
 • Środki profilaktyczne chroniące przed wypaleniem zawodowym jako ograniczenie ryzyka choroby pracownika.
 • Ograniczenie absencji pracowników powiązanych z wypaleniem zawodowym.
 • Metody oceny stresogenności cech pracy – omówienie list kontrolnych, sposobów szacowania ryzyka i wyznaczania poziomu jego akceptowalności.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Sposoby ograniczenia wystąpienia syndromów wypalenia zawodowego.
 • Działania prewencyjne I-go, II-go i III- go stopnia w oparciu o rekomendacje OSHA.
 • Wzrost wiedzy na temat budowania programów prozdrowotnych w organizacjach.
 • Zapoznanie się z działaniami krótkoterminowymi i długofalowymi w ramach kształtowania kultury bezpieczeństwa – omówienie dobrych praktyk i przykładów.
 • Zaznajomienie z kartami charakterystyki zagrożeń zawodowych i karty zawodów jako narzędzie analizy i typowania stanowisk pracy narażonych na wypalenie zawodowe – omówienie wybranych przykładów w kontekście analizy stresogenności treści pracy.
 • Nowe wyzwania w zakresie oceny ryzyka psychospołecznego w związku ze zmianą modelu pracy m.in. praca zdalna.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?