Fundusze Unijne
Bezpieczeństwo pracy - bezpieczeństwo w budownictwie

Od kilkunastu lat czynnie uczestniczymy w budowaniu szeroko pojętej kultury bezpieczeństwa w każdym przedsiębiorstwie, propagując zdrowy i bezpieczny system pracy. Pełnimy obowiązki służby bhp, wspieramy istniejące działy służby bhp, doradzamy i szkolimy.

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy naszych najlepszych specjalistów ds. bhp, specjalistów ppoż., ratowników medycznych, inżynierów, psychologów i prawników. Dzięki temu mamy pewność, że Twoje przedsiębiorstwo nie tylko dopełni wszelkich wymogów prawnych, ale także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa stanie się świadomym wyborem pracowników.  

Bezpieczeństwo w budownictwie

Statystyki wykazują, że na polskich budowach dochodzi do około 120 wypadków śmiertelnych rocznie, co oznacza, że co 3 dni ginie człowiek.

Najczęściej dochodzi do upadków z wysokości, uderzeń przedmiotami upuszczonymi z wysokości, przygnieceń i porażeń prądem. Najniebezpieczniejsza jest praca na dachach, rusztowaniach, a także w głębokich wykopach.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

SQD Alliance Sp. z o.o. jest partnerem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w projekcie organizacji szkoleń okresowych bhp dla pracowników sygnatariuszy Porozumienia i ich podwykonawców.

Porozumienie jest inicjatywą dziesięciu generalnych wykonawców i ma na celu zjednoczenie największych firm budowlanych w Polsce w celu złączenia sił na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach. Inicjatywa ta nie jest adresowana tylko do pracowników generalnych wykonawców, ale także ich podwykonawców. W małych i średnich firmach budowlanych liczba wypadków jest największa.

Szkolenia dla sygnatariuszy Porozumienia i ich podwykonawców

Oferujemy specjalistyczne szkolenia okresowe bhp, uwzględniające podział na budowy liniowe i budowy stacjonarne, skierowane do:

  • pracowników robotniczych,
  • pracowników nadzoru.

W ramach tych szkoleń przygotowane zostały specjalne programy i materiały przeznaczone właśnie dla pracowników budów. Każdy pracownik robotniczy jest zobowiązany do corocznego udziału w szkoleniu, natomiast pracownik nadzoru uczestniczy w takim szkoleniu raz na trzy lata.

Chcesz o coś zapytać?