Fundusze Unijne

Nowe zasady kontroli trzeźwości pracowników w świetle nowelizacji przepisów Kodeksu pracy – obowiązki, uprawnienia i dobre praktyki

ID 3225

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

6 godzin

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu omówienie nowych definicji wynikających z nowelizacji przepisów Kodeksu pracy i ich zastosowanie. Ponadto uczestnik zapozna się z pojęciem osoby zobowiązanej, stanu po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz stanu nietrzeźwości w odwołaniu do przepisów i interpretacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także kontroli trzeźwości i kontroli na obecność narkotyków.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów HR i służb BHP.

Zawartość

 • Analiza przepisów Kodeksu pracy.
 • Analiza przypadków.
 • Przegląd i omówienie dokumentacji związanej z prowadzeniem kontroli trzeźwości.
 • Kontrole uzasadnione i profilaktyczne/planowane oraz dobrowolne – różnice, zastosowanie w praktyce, wdrożenie pojęć w politykę kontroli trzeźwości stanowiącej załącznik do regulaminu pracy.
 • Metodyka kontroli trzeźwości krok po kroku – czas i częstotliwość prowadzenia kontroli, miejsce kontroli, zachowanie poufności.
 • Zdarzenia potencjalnie wypadkowe, wypadki pod wpływem alkoholu i substancji działających podobnie do alkoholu – niedopuszczenie do pracy, skutki prawne, kary porządkowe, środki profilaktyczne – rekomendacje dla służby BHP.
 • Warsztaty Q&A – dobre praktyki, sytuacje atypowe, środki ostrożności, analiza case studies.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Znajomość metod kontroli trzeźwości.
 • Właściwa interpretacja przepisów prawnych w kontekście podwójnego badania trzeźwości.
 • Umiejętność ustalenia przebiegu i dokumentowania kontroli.
 • Znajomość roli i zadań służby BHP.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?