Nowoczesne metody pracy służb BHP. Psychologiczne przyczyny wypadków w pracy

ID 3217

Czas trwania: 6 godzin

Szkolenie organizowane w formie online

Opis szkolenia

Na szkoleniu zostaną poruszone tematy z zakresu nowoczesnych metod pracy służb BHP, uczestnicy dowiedzą się jak budować autorytet oraz jak powinna wyglądać efektywna komunikacja interpersonalna. Poznają również psychologiczne przyczyny wypadków w pracy oraz nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Grupa docelowa

Osoby pełniących funkcje i zadania służby BHP oraz wszystkich którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Zawartość

 • Nowoczesne metody pracy służb BHP:
  • budowanie autorytetu w zakładzie pracy,
  • efektywna komunikacja interpersonalna.
 • Psychologiczne przyczyny wypadków w pracy:
  • nadmierny optymizm,
  • niekorzystne warunki pracy, brak obserwacji otoczenia.
 • Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy:
  • czynniki wpływające na uczenie się dorosłych,
  • gdzie szukać inspiracji.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Skuteczne budowanie własnego autorytetu wśród pracowników.
 • Poznanie psychologicznych podstaw niebezpiecznego zachowania.
 • Inspiracje i sposoby na efektywne przekazywanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Szkolenia powiązane: