Fundusze Unijne

Elektrokardiografia w ratownictwie medycznym

ID 3237

Czas trwania:

16 godzin (dwa dni po 8 godzin)

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników kursu prawidłowej interpretacji EKG. Wszystkie treści szkolenia realizowane są w formie teoretycznej i praktycznej.

Grupa docelowa

Szkolenie to skierowane jest do ratowników medycznych i pielęgniarek systemu, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiografii (EKG) w ratownictwie medycznym.

Zawartość

 • Krótka historia EKG.
 • Anatomia i fizjologia układu krążenia – budowa klatki piersiowej, budowa serca, układ bodźcowo-przewodzący, potencjał czynnościowy kardiomiocytów.
 • Technika wykonania EKG.
 • Rodzaje aparatów EKG.
 • Linia izoelektryczna.
 • Oś elektryczna.
 • Odprowadzenia, trójkąt Einthovena, modyfikacje Goldbergera i Wilsona.
 • Załamki, odcinki, odstępy oraz ich morfologia w poszczególnych odprowadzeniach.
 • Prawidłowy zapis EKG.
 • Technika szybkiej interpretacji EKG w medycynie ratunkowej.
 • Analiza oraz interpretacja zaburzeń rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa.
 • Rodzaje zaburzeń rytmu serca w EKG.
 • Obraz zaburzeń rytmu serca w EKG.
 • Bloki SA, AV I, II typ 1, II typ 2 i III stopnia.
 • Blok LBBB, RBBB.
 • Zespoły preekscytacji WPW, LGL.
 • Zespół MAS, zespół LQTS, zespół Brugadów.
 • Analiza oraz interpretacja EKG W Ostrych Zespołach Wieńcowych (OZW).
 • Cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.
 • Analiza oraz interpretacja zmian wodno-elektrolitowych występujących w obrazie EKG.
 • EKG a zatrucia, hipotermia, wady serca, zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność serca, wady zastawek, rytmy ze sztucznego rozrusznika, cechy efektu leczenia glikozydami naparstnicy.
 • Ćwiczenia z podziałem na bloki tematyczne.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

Liczba punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych: 8 + 8 = 16 pkt.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, przerwy kawowe i komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym w przypadku szkolenia stacjonarnego

  Chcesz o coś zapytać?