Fundusze Unijne

Farmakoterapia w ratownictwie medycznym

ID 3238

Czas trwania:

16 godzin (dwa dni po 8 godzin)

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników kursu zasad farmakoterapii stosowanej w ratownictwie medycznym. Wszystkie treści szkolenia realizowane są w formie teoretycznej i praktycznej.

Grupa docelowa

Szkolenie to skierowane jest do ratowników medycznych i pielęgniarek systemu, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu farmakoterapii w ratownictwie medycznym.

Zawartość

Szkolenie realizowane jest w systemie modułowym. W celu lepszego zapamiętania

zasad farmakoterapii – podzieliliśmy szkolenie na kilka modułów tematycznych, w każdym prezentujemy konkretny przykład pacjenta – wywiad, objawy – wspólnie uczestnicy szkolenia ustalają możliwy scenariusz postępowania oraz możliwy schemat zastosowania leków, po czym instruktor prowadzący zajęcia szczegółowo weryfikuje i omawia wybrane preparaty. Poruszamy również aspekty związane z patofizjologią poszczególnych stanów zagrożenia życia.

 

MODUŁ I

 • Wprowadzenie do tematu farmakoterapii w ratownictwie medycznym.
 • Podstawowe definicje.
 • Działania leków – synergizm, agonizm, antagonizm.
 • Losy leków w organizmie człowieka.
 • Wpływ leków na zmianę czynności komórek, tkanek i narządów – rola efektu farmakologicznego.

 

MODUŁ II

 • Wykaz leków zgodny z Rozporządzeniem MZ w sprawie leków, które mogą być podawane przez ratowników medycznych bez nadzoru lekarza.
 • Charakterystyka preparatów.

 

MODUŁ III

 • Studium przypadku – farmakoterapia OZW.
 • Opis kliniczny przypadku OZW.
 • Analiza sytuacyjna.
 • Analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta.
 • Schemat HAK/TONOB – charakterystyka leków.
 • Główne przeciwwskazania do HAK/TONOB
 • Zasady ostrożności oraz uwagi dotyczące leczenia pacjentów z OZW.

 

MODUŁ IV

 • Studium przypadku – NZK.
 • Opis kliniczny przypadku NZK.
 • Analiza sytuacyjna.
 • Analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta.
 • Algorytm NZK 2015 a zasady farmakoterapii.
 • Uwagi dotyczące stosowania preparatów podczas NZK.

 

MODUŁ V

 • Studium przypadku – wstrząs anafilaktyczny.
 • Opis kliniczny przypadku NZK.
 • Analiza sytuacyjna.
 • Analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta.
 • Leczenie pacjenta w wstrząsie anafilaktycznym.
 • Uwagi dotyczące stosowania preparatów podczas anafilaksji.

 

MODUŁ VI

 • Studium przypadku – zatrucia.
 • Opis kliniczny przypadku NZK.
 • Analiza sytuacyjna.
 • Analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta.
 • Leczenie pacjenta zatrutego pochodnymi benzodiazepiny oraz opiatami.
 • Uwagi dotyczące stosowania preparatów podczas zatruć oraz wykaz odtrutek.

 

MODUŁ VII

 • Studium przypadku – wstrząs kardiogenny.
 • Opis kliniczny przypadku wstrząsu kardiogennego.
 • Analiza sytuacyjna.
 • Analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta.
 • Leczenie pacjenta z ostra niewydolnością krążenia.
 • Uwagi dotyczące stosowania preparatów podczas leczenia ostrej niewydolności krążenia i serca.

 

MODUŁ VIII

 • Studium przypadku – śpiączka cukrzycowa.
 • Opis kliniczny przypadku śpiączki hipoglikemicznej.
 • Analiza sytuacyjna.
 • Analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta.
 • Leczenie pacjenta w śpiączce hipoglikemicznej.
 • Uwagi dotyczące stosowania preparatów podczas leczenia śpiączki hipoglikemicznej.

 

MODUŁ IX

 • Studium przypadku – leczenie bólu.
 • Opis kliniczny przypadku związanego z ostrym bólem.
 • Analiza sytuacyjna.
 • Analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta.
 • Leczenie pacjenta w bólu.
 • Uwagi dotyczące stosowania preparatów podczas leczenia bólu, postępowanie offlabel use.

 

MODUŁ X

 • Studium przypadku – leczenie nadciśnienia tętniczego (HA).
 • Opis kliniczny przypadku związanego z nadciśnieniem tętniczym.
 • Analiza sytuacyjna.
 • Analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta.
 • Leczenie pacjenta z nadciśnieniem tętniczym.
 • Uwagi dotyczące stosowania preparatów podczas leczenia HA.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

Liczba punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych: 8 + 8 = 16 pkt.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, przerwy kawowe, obiad i komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym w przypadku szkolenia stacjonarnego.

  Chcesz o coś zapytać?