Fundusze Unijne

Prawne aspekty wykonywania zawodu ratownika medycznego i pielęgniarki systemu

ID 3240

Czas trwania:

8 godzin

Opis szkolenia

Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach prawnych koniecznych do prawidłowej realizacji świadczeń medycznych. Pierwsza część szkolenia to krótki wykład wprowadzający do tematyki, w którym poruszane są budzące największą wątpliwość zagadnienia. Część teoretyczna prowadzona jest w formie aktywnego wykładu z wykorzystaniem prezentacji oraz dyskusji moderowanej. W dalszej kolejności uczestnicy szkolenia m.in. analizują studium przypadku (tzw. case study) danych sytuacji, z którymi niejednokrotnie spotykają się w swojej pracy i które często powodują trudności natury prawnej. W tej części udzielane są także odpowiedzi na pytania uczestników.

Grupa docelowa

Szkolenie to skierowane jest do ratowników medycznych i pielęgniarek systemu, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa medycznego.

Zawartość

 • Aspekt prawny udzielania pomocy pacjentom pod wpływem alkoholu.
 • Postępowanie z agresywnym pacjentem w kontekście prawa.
 • Odstąpienie i niepodejmowanie medycznych czynności ratunkowych.
 • Problematyka stwierdzania i rozpoznawania zgonu.
 • Stan wyższej konieczności w praktyce ratownika medycznego i pielęgniarki systemu.
 • Tajemnica medyczna i jej uchylenie.
 • Zgoda i odmowa pacjenta na świadczenie medyczne, transport do szpitala.
 • Pacjent pediatryczny – prawny aspekt udzielania pomocy.
 • Odpowiedzialność prawna ratownika medycznego i pielęgniarki systemu.
 • Pacjent nagrywający – w jakich sytuacjach pacjent ma prawo nagrywać medyka.
 • Ochrona prawna podczas wykonywania zawodu.
 • Prawny aspekt dokumentacji medycznej w ZRM.
 • Przedstawienie indywidualnych przypadków prawno-medycznych.

 

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

Liczba punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych: 8 pkt.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, przerwy kawowe, obiad i komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym w przypadku szkolenia stacjonarnego.

  Chcesz o coś zapytać?