Fundusze Unijne

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci

ID 3239

Czas trwania:

16 godzin (dwa dni po 8 godzin)

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników kursu prawidłowego postępowania z dzieckiem w nagłym zatrzymaniu krążenia. Wszystkie treści szkolenia realizowane są w formie teoretycznej i praktycznej.

Grupa docelowa

Szkolenie to skierowane jest do ratowników medycznych i pielęgniarek systemu, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu postępowania z w nagłym zatrzymaniu krążenia u dzieci.

Zawartość

 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci.
 • Zapoznanie kursanta z algorytmem resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z wytycznymi ERC 2015.
 • Przyczyny zatrzymania krążenia u dzieci.
 • Zapobieganie zatrzymaniu krążenia u dzieci.
 • Postępowanie z dzieckiem w stanie zagrożenia życia, schemat badania dziecka wg. ABCDiE z reoceną.
 • Rozpoznanie dziecka w stanie zagrożenia życia.
 • Postępowanie z dzieckiem z niewydolnością krążeniową, oddechową, skompensowaną, zdekompensowaną.
 • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, zgodne z algorytmem Polskiej Rady Resuscytacji 2015.
 • Algorytm postępowania przy zakrztuszeniu i zadławieniu.
 • Bezprzyrządowe udrażnianie górnych dróg oddechowych.
 • Wentylacja workiem samorozprężalnym z maską twarzową.
 • Przyrządowe udrażnianie górnych dróg oddechowych.
 • Postępowanie w zaburzeniach rytmu. Wolne rytmy (bradykardia), tachykardia (ST, SVT, VT).

 

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

Liczba punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych: 8 + 8 = 16 pkt.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, przerwy kawowe, obiad i komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym w przypadku szkolenia stacjonarnego.

  Chcesz o coś zapytać?