Fundusze Unijne

Myślenie oparte na ryzyku – jak zarządzanie ryzykiem może pomóc firmie?

Każda organizacja niezależnie od wielkości ma do czynienia z czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które wprowadzają dozę niepewności i stwarzają większe lub mniejsze ryzyko. W związku z tym ważne jest, aby podejmować działania zmniejszające niepewność oraz listę błędnych decyzji powodujące ryzyko działania. Czym jest myślenie oparte na ryzyku i jak umiejętne zarządzanie ryzykiem może pomóc firmie?

Co zyskujemy, stosując myślenie oparte na ryzyku?

Ryzyko jest nieodłącznym elementem wszystkich aspektów, istniejącym we wszystkich systemach, procesach i funkcjach. Zastosowanie myślenia opartego na ryzyku gwarantuje, że potencjalne ryzyka są zidentyfikowane, opracowane i kontrolowane zarówno w fazie projektu, jak i stosowania w systemach zarządzania. Analiza, rozważanie i myślenie oparte na ryzyku, stało się integralną częścią każdego systemu, niezależnie czy jest to zarządzanie jakością, środowiskiem czy też bhp. W każdym przedsiębiorstwie możemy się spotkać z zarządzaniem różnymi rodzajami ryzyka, na przykład ryzykiem finansowym, strategicznym itp.

Dzięki zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie wczesnej identyfikacji i działaniu, mamy szansę zadziałać z wyprzedzeniem, zamiast ograniczać niepożądane skutki. To znacznie ulepsza zarządzanie, poprawia bezpieczeństwo, ustanawia właściwe podejście do ciągłego doskonalenia, co pomaga w osiągnięciu zgodności z wymogami prawnymi. Pozwala także zaoferować wysoką jakość produkowanych towarów i świadczonych usług, zwiększając zadowolenie klienta.

Czołowe firmy, które mogą pochwalić się sukcesami w swojej działalności, stale korzystają z myślenia opartego na ryzyku, które towarzyszy nam na co dzień i stosujemy je często nieświadomie. Przykładowo, jadąc samochodem i chcąc dokonać manewru wyprzedzania, sprawdzamy wokół, czy taki manewr jest możliwy i bezpieczny, szacując ryzyko tej czynności. Czy damy radę bezpiecznie wyprzedzić, czy też nie? Jak widać, szacowanie ryzyka jest niezwykle ważne już we wstępnej fazie, gdyż pozwala ono na uniknięcie zdarzeń, których skutki mogą mieć daleko idące, nieodwracalne konsekwencje.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie z branży automotive? Przeczytaj nasz artykuł pt. „Zarządzanie ryzykiem i analiza ryzyka w branży motoryzacyjnej”.

Zarządzanie ryzykiem w projekcie — jeden z najważniejszych elementów systemów zarządzania

Na etapie wdrażania, a następnie prowadzenia projektu związanego z systemami zarządzania, bezpieczeństwem, jakością, środowiskiem itp., aby uniknąć zagrożeń i niebezpieczeństw mogących zakłócić funkcjonowanie projektu, stosowanie analizy ryzyka stanowi niejako obowiązkowy proces, co pozwala na wprowadzenie działań zapobiegawczych obniżających poziom ryzyka.

Zarządzanie oparte na ryzyku jest jednym z najważniejszych elementów systemów zarządzania. Nie chodzi tu o to, żebyśmy mieli się czegoś obawiać, ale byśmy byli świadomi zagrożeń, jakie mogą mieć wpływ na naszą działalność. Aby zapewnić bezpieczeństwo naszego biznesu wraz z jego otoczeniem, musimy oszacować ryzyko i określić grożące niebezpieczeństwa.

SQDA zarządzanie ryzykiem w firmie, analiza ryzyka
System zarządzania w Twojej firmie

Oczywiście proces myślenia i zarządzania oparty na ryzyku nie jest łatwy, ponieważ neguje on podejście, które zakłada, że jakoś to będzie i nie należy martwić się na zapas. Zmusza nas za to do świadomego zidentyfikowania ryzyka, zarządzania nim i przewidywania tego, co może się wydarzyć, a co nie było zaplanowane. W każdej organizacji niezależnie od płaszczyzny, w jakiej funkcjonuje, istnieją ryzyka, które zagrażają jej sprawnemu funkcjonowaniu. Istnieją również ryzyka, których poziom powinniśmy zaakceptować. Koniecznością jest identyfikacja ryzyka wraz z jego regularnym monitorowaniem, szacując, kiedy należy podjąć natychmiastowe działania.

Każde określone przez nas ryzyka powinny być sklasyfikowane i stanowić integralny element w każdym systemie zarządzania, co ułatwi nam określenie tego, co jest istotne a co nie. Warto stosować zarządzanie ryzykiem, ponieważ uwzględnienie ryzyka zarówno w całym systemie, jak i we wszystkich procesach, zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonego celu a co za tym idzie sukcesu.

Interesuje Cię tematyka systemów zarządzania oraz zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie lub projekcie? Zastanawiasz się, jak wdrożenie takiego systemu może pomóc Twojej firmie? Skontaktuj się z nami. Nasz ekspert opowie Ci o tym, jakie korzyści może przynieść takie rozwiązanie Twojej organizacji.

    Chcesz o coś zapytać?