Zarządzanie ryzykiem w procesach organizacji w oparciu

Zarządzanie ryzykiem w procesach organizacji w oparciu o wymagania standardu IATF 16949

ID 9100

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Organizacje funkcjonujące w dzisiejszym świecie stawiają czoła wielu wyzwaniom, a wszelkie działania przez nie podejmowane związane są z ryzykiem. Omawiając temat dotyczący ryzyka w przedsiębiorstwie, nie sposób pominąć istotnego zagadnienia, jakim jest podejście oparte na ryzyku, przedstawione w ujęciu normatywnym. Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się, czym różnią się znowelizowane wydania normy ISO 9001 oraz standard IATF 16949 w kontekście zagadnień związanych z ryzykiem, jak spełniać te wymagania w powiązaniu z innymi kluczowymi wymaganiami oraz jakie narzędzia można wykorzystać w zarządzaniu ryzykiem.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych tematyką zarządzania ryzykiem w kontekście spełnienia wymagań norm tj.: ISO 9001 oraz IATF 16949, a także osób planujących wdrożenie systemu zarządzania jakością wg wymagań wyżej wymienionej normy i standardu.

Zawartość

 • Definicja ryzyka.
 • Myślenie oparte na ryzyku – ISO 9001.
 • Omówienie rozdziałów standardu wskazujących na podejście oparte na ryzyku – ISO 9001.
 • Omówienie rozdziałów norm wskazujących na podejście oparte na ryzyku – IATF 16949.
 • Typowe narzędzia analizy ryzyka.
 • Praktyczne zastosowanie narzędzi do analizy ryzyka.
 • Korzyści płynące z zarządzania opartego na analizie ryzyka.
 • Zasady analizy ryzyka.

Literatura

 • ISO 9001
 • IATF 16949
 • ISO 9000
 • ISO 31000

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia myślenia opartego na ryzyku w organizacji.
 • Umiejętność interpretacji wymagań norm branżowych odnoszących się do ryzyka.
 • Umiejętność łączenia ze sobą wymagań normatywnych w kontekście analizy ryzyka i innych istotnych wymagań oraz rozumienie zależności między nimi.
 • Znajomość podstawowych narzędzi i technik służących analizie ryzyka.
 • Zrozumienie korzyści z wdrożenia w organizacji myślenia opartego na ryzyku.

Powiązane szkolenia

 • ID 3001 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 9001
 • ID 3000 – Przegląd i interpretacja wymagań IATF 16949 i ISO 9001
 • ID 9106 – Praktyczne zastosowanie FMEA w zarządzaniu jakością

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.