Fundusze Unijne

Audit VDA 6.3 – częste niezgodności stwierdzane podczas auditów procesu wytwarzania

Audit VDA 6.3 jest bardzo ważnym, niezbędnym krokiem do tego, by sprawdzić, czy w procesie nie wystąpiły nieprawidłowości. Daje to szansę, by dostrzec je, przeciwdziałać ich powstawaniu na dalszym etapie i zapobiec konsekwencjom błędów. Z czego jednak wynikają najczęstsze niezgodności stwierdzone podczas auditu procesu wytwarzania? Jak można im zapobiec?

Najczęstsze niezgodności stwierdzane podczas auditu procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3

Jedna z często stwierdzanych niezgodności podczas przeprowadzanych auditów VDA 6.3. dotyczy specyficznych wymagań klienta (potocznie zwanych CSR). Niezgodności te wynikają z nieuwzględnienia we własnej organizacji i nieprzekazania na poniższe poziomy łańcucha dostaw wymagań odnoszących się do auditowanego procesu wytwarzania czy wymagań dla wyrobu lub dostaw.
Jak powszechnie wiadomo w motoryzacji w wielu wymaganiach klientów pojawiają się przywołane podręczniki stosowane w branży motoryzacyjnej grupy AIAG czy VDA, które stają się podręcznikami referencyjnymi dla danego dostawcy.

Konsekwencje nieuwzględnienia wymagań CSR przy produkcji wyrobów

Zdarza się, że organizacja próbuje bronić się brakiem postępowania zgodnie z wymaganiami podczas auditu informując, że klient zgodził się na to odstępstwo słownie w trakcie spotkania. Niestety nie może przy tym przedstawić pisemnej zgody klienta, której nie uzyskano. Czasami zdarza się również, że klient przymyka na to oko, nie weryfikuje dogłębnie szczegółów w trakcie rozwoju projektu. Taki stan utrzymuje się zazwyczaj do pewnego czasu:

  • do momentu wystąpienia poważnych problemów jakościowych spowodowanych przez dostawcę,
  • do czasu kampanii nawrotowej spowodowanej reklamacją z tytułu niezgodności wyrobu pod kątem wymagań związanych z bezpieczeństwem wyrobu, bądź z jego następstwami,
  • w przypadku niespełnienia wymagań prawnych.

Wtedy klient szukając przyczyny niezgodności z pewnością zweryfikuje stopień spełnienia wymagań CSR, wymagań projektowych czy jakościowych.

Nieuwzględnienie wymagań CSR a proces poszukiwania i kwalifikowania dostawców

Pomimo sporej świadomości organizacji co do wymagań CSR, nie są one uwzględniane podczas poszukiwania czy kwalifikowania dostawców. Skutkuje to w dalszej kolejności brakiem przekazania wymagań w poniższe poziomy łańcucha dostaw, albo są one przekazywane w sposób bardzo wybiórczy, połowiczny. W następstwie tego dostawca niższego rzędu, nie mając świadomości również nie może zadbać o właściwe spełnienie wymagań. Nie zwalnia go jednak z obowiązku dopytania swojego klienta o wymagania.

Świadoma organizacja przekazuje wymagania CSR w przewodniku dla dostawców. Niestety zdarza się, że pomimo tego nie wszystkie istotne wymagania klienta są ujęte. Bywa również tak, że wymagania CSR klienta OEM są przekazane w całości na poniższe poziomy łańcucha dostaw, gdzie z kolei wymagania CSR kierowane do dostawcy rzędu pierwszego nie będą miały zastosowania dla dostawców rzędu N. Jeżeli więc już na początku projektu nie zadbamy o właściwe zdefiniowanie wymagań i nie uzyskamy odpowiedzi na niezrozumiałe kwestie, nie spodziewajmy się, że podczas zakończenia projektu te wymagania okażą się zrealizowane.

Nie wiesz, jak podejść do kwestii zdefiniowania wymagań dla projektu lub masz jakiekolwiek wątpliwości związane z wymaganiami standardu VDA 6.3? Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci dobrać odpowiednie szkolenie VDA oraz doradzimy najlepsze rozwiązania dla Twojej organizacji w obszarze jakości.

  • Dominik Dytko
    Trener/Konsultant/Auditor (branża motoryzacyjna)

    Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku informatyka, specjalizacji sieci internetowe, oraz studiów Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Zarządzania jakością w Przedsiębiorstwie. Od roku 2007 związany bezpośrednio z przemysłem motoryzacyjnym. Uzyskał akredytację PCA na sprawdzanie oraz wzorcowanie oprzyrządowania pomiarowego. Auditor systemu ISO 9001 i IATF 16949 oraz VDA 6.3. Posiada uprawnienia VDA QMC w obszarze Core Tools. Konsultant i doradca specjalizujący się w narzędziach jakościowych takich jak APQP, PPAP, FMEA, VDA MLA, VDA PPA. Od roku 2022 prowadzi również zajęcia z tematyki zarządzania jakością na uczelni wyższej WAB we Wrocławiu.

Chcesz o coś zapytać?