Fundusze Unijne

Niezbędne szkolenia dla specjalisty ds. ochrony środowiska w firmie

Zadbaj o zgodność prawną przedsiębiorstwa w obszarze ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Zainwestuj w kompleksowe szkolenia dla pracowników.

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Zaniedbania w tym obszarze mogą skutkować dotkliwymi karami finansowymi. Niestety bardzo często wyzwaniem dla przedsiębiorców jest nadążenie za zmieniającymi się stale przepisami oraz nowymi wymaganiami w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu firm na środowisko, a także sprawozdawczości i raportowania niefinansowego.

Dlatego tak ważne jest, by osoba zajmująca się w firmie kwestiami ochrony środowiska znała aktualne przepisy prawne i potrafiła zastosować je w praktyce. Wśród niezbędnych szkoleń dla specjalisty ds. ochrony środowiska w firmie powinny zatem znaleźć się szkolenia dotyczące:

 • prowadzenia odpowiedzialnej, zgodnej z przepisami gospodarki odpadami, w tym także gospodarki opakowaniami opakowaniowymi,
 • prawa wodnego,
 • emisji zanieczyszczeń do powietrza, opłat za korzystanie ze środowiska,
 • podstaw raportowania KOBIZE i PRTR,
 • rozporządzeń REACH i CLP,
 • karty charakterystyk.

Szkolenie, które polecamy dla specjalisty ds. ochrony środowiska

Opakowania i odpady opakowaniowe – obowiązujące regulacje prawne ustawy o gospodarce odpadami opakowaniowymi

W programie szkolenia:

 • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz opakowaniami
 • Omówienie problematycznych zagadnień prawnych
 • Wyliczanie wysokości należnej opłaty produktowej
 • Kary dla podmiotów niewywiązujących się z obowiązków prawnych

Czas trwania: 1 dzień

Termin szkolenia: 28 czerwca 2023

Obowiązki dalszych użytkowników w świetle rozporządzeń REACH i CLP

W programie szkolenia:

 • Rozporządzenie Reach:
  • identyfikacja obowiązków DU,
  • informacje przekazywane przez dalszego użytkownika (karta charakterystyki),
  • wyroby (m.in. substancje SVHC, zgłaszanie do bazy SCIP, zgłoszenie do ECHA).
 • Rozporządzenie CLP:
  • oznakowanie produktów,
  • nowe klasy zagrożeń,
  • zmiany rozporządzenia CLP,
  • zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie.

Czas trwania: 1 dzień

Termin szkolenia: 29 września 2023

Specjalista ds. ochrony środowiska – aktualne przepisy prawne – wersja podstawowa

W programie szkolenia:

 • Prawo wodne – praktyczne podejście, interpretacje przepisów po nowelizacji ustawy.
 • Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie.
 • Emisja zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz podstawy raportowania KOBIZE i PRTR.

Dlaczego warto szkolić się z nami?

 • Aktualna wiedza – Wiedza przekazywana uczestnikom szkoleń jest stale aktualizowana o najnowsze zmiany w prawie. Dodatkowo podczas szkolenia poruszane są ciekawe tematy praktyczne i zagadnienia w obszarze bieżących wyzwań dla specjalistów ds. ochrony środowiska.
 • Eksperci – praktycy – Szkolenia prowadzą specjaliści – praktycy, którzy posiadają szerokie doświadczenie w zakresie ochrony środowiska. Współpracując w tym obszarze z firmami o różnych profilach, są zaznajomieni z wyzwaniami i problemami najczęściej spotykanymi w Polskich przedsiębiorstwach.
 • Praktyczne podejście – Prowadzący szkolenie dbają o to, by przekazywać uczestnikom praktyczną wiedzę, popartą przykładami z codziennej pracy i case studies, co ułatwia zapamiętywanie informacji i wykorzystywanie ich w praktyce.
 • Angażująca forma szkolenia – Eksperci prowadzący szkolenia starają się angażować uczestników do aktywnego udziału. Wszystko po to, by uczestnicy mogli łatwiej zapamiętać przekazywany materiał.

Masz pytania o szczegóły szkolenia? A może potrzebujesz innego szkolenia z zakresu ochrony środowiska?

Skontaktuj się z nami. Nasz specjalista doradzi Ci najlepsze szkolenia dla Twojego zespołu.

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

Chcesz o coś zapytać?