Fundusze Unijne

Regulamin, zasady i warunki egzaminów na licencji VDA QMC

W III kwartale 2023 roku uległy zmianie Regulamin Egzaminów VDA QMC oraz Zasady wdrażania dla Egzaminów VDA QMC, z pełną ich wersją mogą się Państwo zapoznać pobierając poniższe PDF’y. Poniżej natomiast przestawiamy najważniejsze ze zmian:

 • Egzaminator ma obowiązek potwierdzić tożsamość uczestników egzaminu  poprzez weryfikację z okazanym przez Nich dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport itp.).
 • Niezdany egzamin można powtórzyć maksymalnie dwa razy. Obie poprawki należy odbyć w ciągu jednego roku od daty przystąpienia do egzaminu. Zgodnie z aktualnym Regulaminem Egzaminów VDA QMC, egzaminowanemu nie przysługuje dłużej prawo do darmowej poprawki egzaminu. Aby poznać ceny egzaminów poprawkowych prosimy o kontakt z departamentem QS Pact
 • eCertyfikat zawsze zawiera następujące informacje:
  • Logo VDA QMC oraz logo SQD Alliance
  • unikalny numer eCertyfikatu
  • imię i nazwisko oraz data urodzenia certyfikowanej osoby
  • odniesienie do bazowego systemu certyfikacji
  • ewentualny zakres certyfikacji
  • ważność i data wygaśnięcia eCertyfikatu (jeśli dotyczy)
 • Uczestnik egzaminu może pisemnie wycofać się z uczestnictwa w egzaminie przed jego rozpoczęciem, a jego udział w nim będzie wycofany bez kosztowo jeśli: Niezwłocznie powiadomi pisemnie administracje działu szkoleń jakościowych SQD Alliance o ważnej przyczynie i prześlę dokument potwierdzający przyczynę jego nie obecności np. zaświadczenie lekarskie. W takim przypadku uznaje się, że egzamin się nie odbył.
 • eCertyfikat wydany przez dział szkoleń i rozwoju zawodowego VDA QMC może zostać cofnięty, jeżeli jego posiadacz uzyskał eCertyfikat w niewłaściwy sposób lub używa go w niewłaściwy sposób. O cofnięciu decyduje dział szkoleń i rozwoju zawodowego VDA QMC lub partner licencyjny VDA QMC. Proces ten musi mieć formę pisemną.

Chcesz o coś zapytać?