Dopuszczenie do egzaminu na auditora IATF 16949 1. i 2. strony

Aby przystąpić do egzaminu na Auditora IATF 16949 1. i 2. strony należy przesłać wypełnioną aplikację oraz następujące dokumenty:

 1. Certyfikat kwalifikacji ze szkolenia “Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny”.
 2. Potwierdzenie kwalifikacji Auditora wewnętrznego ISO 9001:2015 – certyfikat z dowolnego szkolenia.
 3. Potwierdzenie przeprowadzenia co najmniej 3 kompletnych wewnętrznych auditów systemowych zgodnych z ISO 9001 w ciągu ostatnich 3 lat (informację o auditach należy wpisać w aplikacji w tabeli na str. 4).
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwa pracy z poprzednich firm, potwierdzające minimum 2 lata praktycznego doświadczenia w branży motoryzacyjnej w pełnym wymiarze czasu pracy.
 5. Potwierdzenie znajomości kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego. 

 

Dostępne są następujące możliwości potwierdzenia wiedzy z zakresu kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego:

 • uczestnictwo w szkoleniu „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów procesu i systemu” (ID 417), lub
 • wiedza z zakresu kluczowych metod jakości zdobyta podczas pracy zawodowej, potwierdzona pozytywnym wynikiem quizu online.
  W przypadku braku wiedzy z zakresu kluczowych metod jakości proponujemy Państwu szkolenia gruntownie przygotowują do zdania quizu online: „ Kluczowe metody jakości. Warsztaty -część I (APQP, VDA MLA, PPAP, VDA 2, FMEA)” (ID 9700) oraz „Kluczowe metody jakości. Warsztaty -część II (MSA i SPC)” (ID 9701).
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I” (ID 415) oraz „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł II” (ID 416).
  W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z quizu online należy podejść do szkolenia „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu” (ID 417).

 

Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że zdobycie uprawnień auditora IATF 16949 wiąże się z potwierdzeniem szerokich kompetencji auditorskich, w tym bardzo dobrej znajomości kluczowych metod jakości zarówno w ujęciu VDA jak i AIAG (APQP/VDA MLA, PPAP/VDA 2, SPC, MSA, FMEA). Auditor jest osobą, która musi rozumieć zastosowanie wszystkich tych metod w auditowanych procesach oraz umieć stosownie je ocenić. Dlatego VDA QMC jako warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu stawia potwierdzenie gruntownej znajomości i zrozumienia zastosowania w praktyce ww. metod.