Fundusze Unijne

Dopuszczenie do egzaminu na auditora IATF 16949 1. i 2. strony

Aby przystąpić do egzaminu na Auditora IATF 16949 1. i 2. strony należy przesłać wypełnioną aplikację oraz następujące dokumenty:

  1. Certyfikat kwalifikacji ze szkolenia “Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny”.
  2. Potwierdzenie kwalifikacji Auditora wewnętrznego ISO 9001:2015 – certyfikat z dowolnego szkolenia.
  3. Potwierdzenie przeprowadzenia co najmniej 3 kompletnych wewnętrznych auditów systemowych zgodnych z ISO 9001 w ciągu ostatnich 3 lat (informację o auditach należy wpisać w aplikacji w tabeli na str. 4).
  4. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwa pracy z poprzednich firm, potwierdzające minimum 2 lata praktycznego doświadczenia w branży motoryzacyjnej w pełnym wymiarze czasu pracy.
  5. Potwierdzenie znajomości kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego. 

Dostępne są następujące możliwości potwierdzenia wiedzy z zakresu kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego:

W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z quizu online należy podejść do szkolenia Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu (ID 417)

Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że zdobycie uprawnień auditora IATF 16949 wiąże się z potwierdzeniem szerokich kompetencji auditorskich, w tym bardzo dobrej znajomości kluczowych metod jakości zarówno w ujęciu VDA jak i AIAG (APQP/VDA MLA, PPAP/VDA 2, SPC, MSA, FMEA). Auditor jest osobą, która musi rozumieć zastosowanie wszystkich tych metod w auditowanych procesach oraz umieć stosownie je ocenić. Dlatego VDA QMC jako warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu stawia potwierdzenie gruntownej znajomości i zrozumienia zastosowania w praktyce ww. metod.

Chcesz o coś zapytać?