Fundusze Unijne

Dopuszczenie do egzaminu na auditora procesu VDA 6.3

Aby przystąpić do egzaminu na Auditora procesu VDA 6.3 należy przesłać wypełnioną aplikację, a także następujące dokumenty:

  1. Certyfikat kwalifikacji ze szkolenia „Auditor procesu VDA 6.3. Produkcja seryjna –kurs kwalifikacyjny (2023)” (ID 381).
  2. Potwierdzenie kwalifikacji auditorskich–certyfikat ze szkolenia opartego na normie ISO 19011, trwającego min. 3 dni (np. Auditor IATF 16949, Auditor ISO 9001 itp.).
  3. Potwierdzenie znajomości kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego.
  4. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwa pracy z poprzednich firm, potwierdzające minimum 5-letni staż w branży produkcyjnej w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej 2 lata w obszarze zarządzania jakością.

 Uwaga: Staż może być wzięty pod uwagę w przypadku kandydatów z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym. Pod uwagę wziąć można jedynie staż w zawodzie technicznym w firmie produkcyjnej. Praktyki firmowe, staże studenckie itp. w trakcie akademickich studiów licencjackich lub magisterskich nie mogą być wliczane do doświadczenia zawodowego kandydata. Staż wliczany jest do doświadczenia zawodowego w wysokości 50%.

 Dostępne są następujące możliwości potwierdzenia wiedzy z zakresu kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego:

W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z quizu online należy podejść do szkolenia Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu (ID 417)

Uwaga!

Odwołanie lub przeniesienie uczestnika na 7 dni roboczych przed szkoleniem spowoduje obciążenie pełnymi kosztami szkolenia. W związku z tym prosimy o terminowe przesłanie wymaganych do dopuszczenia dokumentów.

Chcesz o coś zapytać?