Dopuszczenie do egzaminu na auditora procesu VDA 6.3

Aby przystąpić do egzaminu na Auditora procesu VDA 6.3 należy przesłać wypełnioną aplikację, a także następujące dokumenty:

  1. Certyfikat kwalifikacji ze szkolenia „Auditor procesu VDA 6.3. Produkcja seryjna – kurs kwalifikacyjny (2016)” (ID 315).
  2. Potwierdzenie kwalifikacji auditorskich – certyfikat ze szkolenia opartego na normie ISO 19011, trwającego min. 3 dni (np. Auditor IATF 16949, Auditor ISO 9001 itp.).
  3. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwa pracy z poprzednich firm, potwierdzające minimum 5-letni staż w branży produkcyjnej w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej 2 lata w obszarze zarządzania jakością.
  4. Potwierdzenie znajomości kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego.
  5. Zdjęcie w formacie jpg.

 

Dostępne są następujące możliwości potwierdzenia wiedzy z zakresu kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego:

– uczestnictwo w szkoleniu „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I” (ID 415) oraz „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł II” (ID 416) – polecane dla osób początkujących, lub

– uczestnictwo w szkoleniu „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów procesu i systemu” (ID 417) – polecane dla osób, które posiadają ugruntowaną wiedzę odnośnie podstawowych narzędzi branży motoryzacyjnej, lub

– uczestnictwo w szkoleniu z kluczowych metod jakości, trwającym min. 2 dni (akceptowane są szkolenia realizowane przez SQD Alliance, a także inne firmy szkoleniowe) oraz dodatkowo ukończenie quizu online.

W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z quizu online należy podejść do szkolenia „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu” (ID 417).

Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że zdobycie uprawnień auditora VDA 6.3 wiąże się z potwierdzeniem szerokich kompetencji auditorskich, w tym bardzo dobrej znajomości kluczowych metod jakości zarówno w ujęciu VDA jak i AIAG (APQP/VDA MLA, PPAP/VDA 2, SPC, MSA, FMEA). Auditor jest osobą, która musi rozumieć zastosowanie wszystkich tych metod w auditowanych procesach oraz umieć stosownie je ocenić. Dlatego VDA QMC jako warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu stawia potwierdzenie gruntownej znajomości i zrozumienia zastosowania w praktyce ww. metod.