Fundusze Unijne
Zapytaliśmy 29 praktyków o wyzwania HR na 2022 rok

Jednym z większych wyzwań, nie tylko na rok 2022, ale także na przyszłe lata będzie budowanie potencjału zdrowotnego pracowników i wzmacnianie ich zdolności do pracy, opierając działania na edukacji zdrowotnej i kształtowaniu prozdrowotnych postaw oraz wpisanie tych działań w kulturę i system zarządzania danej organizacji – twierdzi Wioleta Kojzar, ekspertka ds. zarządzania zdrowiem i zdrowia publicznego w SQD Alliance

Chcesz o coś zapytać?