Fundusze Unijne
Spójność Kart Procesów w Systemie Zarządzania Jakością, czyli jak łatwo sobie pomóc, aby skutecznie zapanować nad udokumentowanymi informacjami?

Firmy wdrażające system zarządzania jakością wg PNEN ISO 9001:2015 stają przed decyzją, w jaki sposób zobrazować i opisać schemat procesu i powiązań między jego elementami, aby spełnić wymagania normy. Często spotykanymi sposobami na prezentację procesu jest albo schemat żółwia, albo prezentacja procesu w formie na przykład tabeli. – Mariusz Stryniak, Trener/Auditor SQD Alliance Sp. z o.o.

Chcesz o coś zapytać?