Fundusze Unijne

VDA 6.3:2023 – Auditor procesu – egzamin

ID 382

Potwierdzenie kwalifikacji:

eCertyfikat VDA QMC

Czas trwania:

1 dzień

Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu (ID 341) - szkolenie wzorcowe 2021

Opis egzaminu

Egzamin prowadzi do uzyskania certyfikatu oraz pozwala na niezależne potwierdzenie kwalifikacji, co umożliwia spełnienie wymagań klientów lub dostawców w zakresie kompetencji auditora. Certyfikat wskazuje, że jako auditor VDA 6.3 jest się upoważnionym do niezależnego przeprowadzania auditów procesów zarówno wewnętrznie, jak i u swoich dostawców.

Grupa docelowa

Egzamin przeznaczony jest dla auditorów procesu VDA 6.3 w cyklu życia wyrobu.

Wymagania wstępne

 • Kopia certyfikatu ukończenia szkolenia „VDA 6.3:2023 – Auditor Procesu – kurs kwalifikacyjny” (ID 381)
 • Dowód ukończenia 3-dniowego kursu kwalifikacyjnego dla auditora w oparciu o normę ISO 19011
 • Potwierdzenie znajomości kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego. Uznawane są szkolenia „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu” (ID 417, certyfikat wydany od roku 2019) lub przedstawienie certyfikatu ze szkolenia „Kluczowe metody jakości (ACT) dla zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.” (ID 415, certyfikat wydany od roku 2022).
  Alternatywą jest przedstawienie dowodu uczestnictwa w dowolnym co najmniej dwudniowym szkoleniu na temat kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego (wydanego nie wcześniej niż w 2019 roku), a także zdanie quizu online z tego zakresu. Jeśli quiz nie zostanie zaliczony, należy ukończyć kurs „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu” (ID 417).
 • Dowód co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie produkcyjnej, w tym co najmniej dwóch lat w obszarach działalności związanych z jakością (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).

UWAGA: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Egzamin

Egzamin odbywa się w formie symulacji auditu. Ocena koncentrować będzie się na wynikach auditora podczas przeprowadzania symulacji. Oceniane będą przygotowanie do auditu, zachowanie auditora podczas symulacji oraz podsumowanie.

Egzamin składa się z:

 • 25 minut: przygotowanie do symulacji auditu
 • 20 minut : przeprowadzenie symulacji auditu
 • 5   minut : formułowanie i ocena ustaleń
 • 5    minut : dyskusja egzaminatorów & egzaminowanych (ustalenie & ew. żółw)
 • Uzgodnienie egzaminatorów & feedback dla uczestnika

W czasie trwania egzaminu można używać materiałów (w tym podręczników) rozdawanych podczas szkoleń na licencji VDA QMC. Należy przynieść je na egzamin.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu egzaminu ustnego otrzymają Państwo eCertyfikat, który wystawiany jest wyłącznie przez VDA QMC (w Polsce przez jego partnera – SQD Alliance) z indywidualnym numerem rejestracyjnym, powiązany z wpisem do bazy danych autoryzowanych auditorów VDA QMC.

Certyfikat auditora jest ważny przez okres 5 lat.

Poprawa egzaminu

Niezdany egzamin można powtórzyć maksymalnie dwa razy do roku czasu. Każdy egzamin certyfikacyjny podlega ponownej opłacie.

 • I poprawa – 350 zł netto od osoby
 • II poprawa – 1920 zł netto od osoby

Cena zawiera

Wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?