Fundusze Unijne

Auditowanie systemów zarządzania wg wytycznych ISO 19011 w branży motoryzacyjnej

ID 9411

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

1 dzień

Opis szkolenia

Auditowanie systemu zarządzania pozwala na identyfikację niezgodności, a tym samym na ciągłe doskonalenie organizacji. Umiejętności, wiedza oraz kwalifikacje auditorów 1. i 2. strony są niezwykle ważne w celu uzyskania wiarygodnych, powtarzalnych wyników auditów, których konsekwencją jest usprawnianie systemów w organizacji. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu o wytyczne normy ISO 19011.

Zakres szkolenia omawia wytyczne normy ISO 19011, bazując na praktycznych ćwiczeniach i scenariuszach auditowych charakterystycznych dla branży motoryzacyjnej.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów 1. i 2. strony lub kandydatów na auditorów, wywodzących się z branży motoryzacyjnej, chcących uzyskać i doskonalić swoją wiedzę oraz nabyć umiejętności auditowania w oparciu o wytyczne normy ISO 19011. Norma ta przeznaczona jest do stosowania przez szerokie gremium użytkowników, chcących zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi zarządzania programami auditów, planowania i prowadzenia auditów, a także dotyczącymi kompetencji i oceny auditorów i zespołu auditującego.

Zawartość

 • Auditowanie systemu zarządzania jakością.
 • Proces auditu i rodzaje auditów.
 • Kompetencje i cechy osobowe auditorów.
 • Przygotowanie auditu – plan i lista pytań auditowych.
 • Działania auditowe.
 • Ustalenia i wnioski z auditu.
 • Raport z auditu.
 • Scenki auditowe dostosowane do branży motoryzacyjnej.

Literatura

 • ISO 19011

Wymagania wstępne

 • Podstawowa wiedza dot. systemów zarządzania.
 • Na czas trwania szkolenia firma zgłaszająca uczestników na szkolenie jest zobowiązana do zapewnienia im dostępu do standardu IATF 16949:2016 oraz normy ISO 9001:2015, a także opcjonalnie do normy ISO 19011.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Umiejętność przygotowania się do auditu wraz ze stworzeniem listy pytań auditowych.
 • Zrozumienie zasad auditu i umiejętność jego przeprowadzania.
 • Nabycie umiejętności opracowania raportu z auditu.
 • Umiejętność poprawnego formułowania wniosków z auditu oraz ich komunikowania.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Chcesz o coś zapytać?