Szkolenie dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów, ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów, ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy

ID 3036

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy poznają podstawy zarówno z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jak i ppoż. Zdobytą wiedzę uczestnicy mogą sprawdzić i utrwalić w części praktycznej. Szkolenie odbywa się w formie zamkniętej na terenie zakładu klienta.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i kierującej pracownikami oraz osób wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Zawartość

Część I – pierwsza pomoc

 • Część teoretyczna:
  • podstawa prawna,
  • łańcuch przeżycia – kolejność działań na miejscu zdarzenia,
  • postępowanie z osobą nieoddychającą – resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
  • zasady bezpieczeństwa ratownika,
  • postępowanie w przypadków krwotoków zewnętrznych,
  • prawidłowe działanie przy oparzeniach termicznych.
 • Część praktyczna:
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ćwiczenia przy użyciu fantomów),
  • pozycja boczna bezpieczna.

Część II – ochrona przeciwpożarowa

 • Część teoretyczna:
  • zasady bezpieczeństwa pożarowego na terenie firmy,
  • obowiązująca Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego i wynikające z niej obowiązki,
  • jak sprawnie zorganizować ewakuację, zadania członków pogotowia zakładowego, alarmowanie służb ratowniczych,
  • omówienie występowania na terenie zakładu zagrożeń pożarowych i wybuchowych,
  • zjawisko paniki, zachowanie ludzi w sytuacjach zagrożenia, reakcja tłumu – zachowanie się podczas ewakuacji i opanowanie paniki podczas ewakuacji.
 • Część praktyczna:
  • praktyczne gaszenie kontrolowanego pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu ppoż. (różne rodzaje gaśnic, koce gaśnicze, hydranty), nauka posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wpojenie zasad bezpiecznej pracy – wady, zalety i możliwości gaśnicze każdego środka gaśniczego,
  • symulacja akcji ratowniczo-gaśniczej (zadymienie pomieszczenia świecą dymną, ewakuacja z takiego pomieszczenia).

Powyżej przedstawiony program jest przykładowy, istnieje możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

Zrozumienie zasad udzielania pierwszej pomocy i gaszenia pożarów.
Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek na temat udzielania pierwszej pomocy, reakcji w przypadku pożarów.

Powiązane szkolenia

 • ID 3028 – Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • ID 3128 – Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy