Zarządzanie charakterystykami specjalnymi

Zarządzanie charakterystykami specjalnymi na bazie wybranych wymagań klientów OEM

ID 9104

Czas trwania: 1,5 dnia

Szkolenie prowadzimy w formie stacjonarnej oraz w formie online.

Opis szkolenia

Według IATF 16949, charakterystyka specjalna to właściwość wyrobu lub parametru procesu wytwarzania, która może wpływać na bezpieczeństwo lub zgodność z przepisami, wymaganiami, dopasowanie, funkcjonalność, osiągi lub dalsze przetwarzanie wyrobu. Patrząc na wymagania dotyczące charakterystyk specjalnych już przez pryzmat samej definicji oczywistym jest, jak ważny jest proces ich identyfikowania oraz zarządzania nimi już od momentu działań, związanych z projektowaniem, skończywszy na dokumentowaniu i przechowywaniu udokumentowanych informacji. Podczas szkolenia omówione są wymagania standardów branżowych, jak i klientów OEM. Wyjaśnione są także sposoby zarządzania charakterystykami specjalnymi na przykładzie wymagań różnych podręczników branży motoryzacyjnej.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do kierowników projektów, członków zespołów projektowych, kierownictwa oraz pracowników zaangażowanych w prace zespołu interdyscyplinarnego w rozwoju, testowaniu, planowaniu, produkcji seryjnej oraz zarządzaniu jakością.

Zawartość

 • Przegląd wymagań i wytycznych.
 • Wymagania z poziomu ISO 9001 i IATF 16949.
 • Kategorie charakterystyk specjalnych.
 • FMEA a charakterystyki specjalne.
 • Charakterystyki specjalne w podręcznikach VDA oraz AIAG.
 • Udokumentowana informacja ISO 9001 – wymagania dotyczące przechowywania i zarządzania w powiązaniu z IATF 16949 oraz podręcznikiem VDA 1.

Literatura

 • VDA 1
 • IATF 16949
 • VDA 2
 • VDA MLA
 • FMEA
 • APQP AIAG
 • PPAP AIAG
 • ISO 9001
 • CSR
 • VDA Charakterystyki specjalne

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Nabycie umiejętności związanych z identyfikowaniem charakterystyk specjalnych.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na aktywne uczestnictwo w zarządzaniu charakterystykami specjalnymi na etapie projektowania, rozwoju oraz w dalszych cyklach życia wyrobu.
 • Poznanie zasad dotyczących dokumentowania i udokumentowanych informacji, związanych z charakterystykami specjalnymi.
 • Zapoznanie się z wymaganiami podręczników referencyjnych oraz możliwość wykorzystania wiedzy w codziennych aktywnościach zawodowych.

Powiązane szkolenia

 • ID 602 – Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części wg VDA MLA
 • ID 410 – Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg VDA 2 (PPA)
 • ID 415 – Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I (APQP / VDA MLA, PPAP / VDA 2, PFC, FMEA, CP)
 • ID 9103 – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) i proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) w ujęciu AIAG
 • ID 9107 – Podstawy praktycznego zastosowania Planu Kontroli
 • ID 9109 – Moderator zespołów interdyscyplinarnych
 • ID 9500 – Rozwój dostawców w przemyśle motoryzacyjnym
 • ID 9106 – Praktyczne zastosowanie FMEA

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Podręcznik Opis procesu – charakterystyki specjalne (SC) w j. polskim w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.