Szkolenia narzędzia i kluczowe metody jakości

Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów. Warsztaty na bazie wymagań BMW

ID 9402

Czas trwania: 1,5 dnia

Cena: 1280 PLN + VAT

Opis szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest zaznajomienie jego uczestników ze specyficznymi wymaganiami koncernu BMW, które są obowiązujące dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego. W czasie szkolenia prezentowane są zagadnienia związane z narzędziami i metodami, niezbędnymi w procesie wdrażania i utrzymywania CSR BMW. Poszczególne zagadnienia dotyczące powiązań podręcznika BMW ze standardami branżowymi, wybrane standardy GS, a także ogólne zasady poruszania się po portalu klienta B2B, jak i problematyczne kwestie związane z wdrożeniem i utrzymywaniem tych wymagań są omawiane na bieżąco z trenerem w czasie realizacji szkolenia, co pozwala na odniesienie zagadnień teoretycznych do praktyki zawodowej uczestników.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do inżynierów jakości odpowiedzialnych za nadzór oraz wdrożenie w zakresie specyficznych wymagań grupy BMW, do osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych projektów, jak również obsługi klienta OEM.

Zawartość

 • Specyficzne wymagania klientów (CSR) a standard IATF 16949.
 • Wymagania CSR a podejście procesowe.
 • Wymagania QMT.
 • Kluczowe normy i wymagania (VDA).
 • Omówienie formularzy i procedur BMW w oparciu o normy GS.
 • Wymagania specyficzne BMW dot. etykietowania i pakowania.
 • Portal BMW.
 • Wyszukiwanie nowych reklamacji na portalu BMW.
 • Sposób kompletowania poszczególnych punktów raportu 8D na platformie BMW.
 • Podsumowanie.

Literatura

 • IATF 16949
 • CSR BMW

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa Team Prevent PL.

Efekty kształcenia

 • Dokładne zrozumienie wymagań BMW.
 • Poznanie specyfikacji i wymagań akceptowanych w BMW.
 • Poznanie zasady przygotowania dokumentacji.
 • Swobodne poruszanie się po platformie BMW, (np. szukanie informacji o nowych incydentach, uzupełnianie raportu 8D).

Powiązane szkolenia

 • ID 9200 – Przegląd wymagań klienta na przykładzie grupy VW (CSR w powiązaniu z Formel Q)
 • ID 9403 – Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów. Warsztaty na bazie wymagań Daimler AG
 • ID 516 – Formel Q
 • ID 3008 – Wymagania standardu IATF 16949 vs specyficzne wymagania klientów: GM, PSA, FCA

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.