Fundusze Unijne

Auditor procesu VDA 6.3

Dopuszczenie do egzaminu na certyfikowanego Auditora procesu VDA 6.3

Aby przystąpić do egzaminu na Auditora procesu VDA 6.3 należy przesłać wypełnioną aplikację, a także następujące dokumenty:

  1. Certyfikat kwalifikacji ze szkolenia „Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (2016)”.
  2. Potwierdzenie kwalifikacji auditorskich – certyfikat ze szkolenia opartego na normie ISO 19011, trwającego min. 3 dni (np. Auditor IATF 16949, Auditor ISO 9001 itp.).
  3. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwa pracy z poprzednich firm, potwierdzające minimum 5-letni staż w branży produkcyjnej w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej 2 lata w obszarze zarządzania jakością.
  4. Potwierdzenie znajomości kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego.
  5. Zdjęcie w formacie jpg.

Dostępne są następujące możliwości potwierdzenia wiedzy z zakresu kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego:

  • uczestnictwo w szkoleniu z kluczowych metod jakości, trwającym min. 2 dni (akceptowane są szkolenia realizowane przez SQD Alliance, a także inne firmy szkoleniowe) oraz dodatkowo ukończenie quizu online.

W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z quizu online należy podejść do szkolenia „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu” (ID 417).

Chcesz o coś zapytać?