Fundusze Unijne

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym zachowaniom niepożądanym w miejscu pracy – zmiany w przepisach prawa

ID 3229

Czas trwania:

do 6 godzin

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej

Opis szkolenia

Natura pracy w zespole sprawia, że potknięcia i problemy są nieuniknione. Często mówi się
o motywacji pracowników, ich zaangażowaniu, jednocześnie pomijając budowanie świadomości
w sferze zdrowych relacji w zespole. Mobbing, czy dyskryminacja to działania destruktywne, które niosą ze sobą daleko idące konsekwencje nie tylko dla osób nimi dotkniętych, ale także dla całej organizacji. Z drugiej strony zdarza się, że pojęcie mobbingu jest nadmiernie wykorzystywane przez niektóre osoby, którym na przykład nie spodobała się krytyka ze strony przełożonego. Udział w szkoleniu pozwoli na prawidłowe interpretowanie zjawisk w zespole i wczesnego zapobiegania zachowaniom niepożądanym, a także umiejętnego i praktycznego zaimplementowania aktualnych regulacji prawnych w firmie.

Zakres szkolenia obejmuję: wykład, warsztaty, analiza przepisów i praktycznego stosowania orzecznictwa sądowego, analiza przypadków, przegląd postanowień wzorcowej polityki antymobbingowej, case studies w zakresie komunikacji antymobbingowej.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników działów HR i służb BHP.

Zawartość

 • Definicje mobbingu i dyskryminacji – aspekty prawne i psychologiczne, różnice na gruncie przepisów Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
 • Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nałożony na pracodawcę – sposoby realizacji przepisów Kodeksu pracy i ranga wewnętrznych procedur antymobbingowych w interpretacjach SN.
 • Różnicowanie zachowań mobbingowych, dyskryminacyjnych, molestowania oraz naruszenia zasad współżycia społecznego – przykłady.
 • Cechy mobbingu – ocena długotrwałości i uporczywości działań lub zachowań.
 • Zachowania i działania nienoszące znamion mobbingu i dyskryminacji, konflikty incydentalne, nadinterpretacja pojęcia mobbingu – przykłady, analiza kazusów przedsądowych i sądowych.
 • Konsekwencje dla mobbera – zasady odpowiedzialności porządkowej.
 • Zwalczanie zachowań mobbingowych – polityka antymobbingowa, komisja antymobbingowa, mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów oraz konfliktów między pracownikami – zasady postępowania, rekomendacje rozwiązań.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i wiek oraz wyłączenie tych zasad przewiedziane w przepisach Kodeksu pracy – omówienie.
 • Zmiany w przepisach prawa pracy obwiązujące od 7 września 2019 roku, w zakresie regulacji dotyczących mobbingu i dyskryminacji – omówienie, nowe zastosowanie w kontekście tzw. otwartego katalogu przejawów nierównego traktowania w zatrudnieniu. Różnicowanie odszkodowania od zadośćuczynienia za mobbing.
 • Typologia konfliktów pracowniczych i ich dynamika.
 • Obowiązki i uprawnienia pracowników, osób kierujących pracownikami oraz pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i respektowania zasad równego traktowania w zatrudnieniu

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Umiejętność identyfikacji zachowań i działań niepożądanych m.in. takich jak mobbing, dyskryminacja oraz możliwość podjęcia wczesnej interwencji,
 • Ograniczenie ryzyka roszczeń o odszkodowanie,
 • Wzrost wiedzy na temat przepisów prawnych dotyczących mobbingu i respektowanie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • Umiejętność reagowania w sytuacjach konfliktowych wśród pracowników,
 • Wzrost wiedzy w zakresie ryzyk psychospołecznych.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?