Fundusze Unijne

Dyrektywa o ochronie sygnalistów w świetle zastosowania Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami i bezpieczeństwa transportu

ID 3228

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

do 6 godzin

Opis szkolenia

Dyrektywa o ochronie sygnalistów nakłada szereg nowych obowiązków oraz konieczności wdrożenia procedur, które muszą spełnić firmy i instytucje, aby zapewnić prewencję i nadzór nad nadużyciami, nieprawidłowościami, ryzykiem naruszeń prawa oraz ich sygnalizowaniem. W zakresie przedmiotowym Dyrektywy oraz przepisów krajowych wskazano obszary naruszeń prawa rozumianego jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące m.in. ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu. Obszary te stwarzają szczególne ryzyko zgłoszenia nadużyć w przypadku wystąpienia zaniechań i zaniedbań po stronie przedsiębiorstwa lub instytucji.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, bezpieczeństwo produktów i transportu.

Zawartość

 • Omówienie zakresu przedmiotowego i podmiotowego Dyrektywy i przepisów krajowych.
 • Przegląd i dostosowanie instrukcji wewnętrznych i zapisów wewnątrzzakładowych źródeł prawa w odniesieniu do przepisów o ochronie środowiska, bezpieczeństwa produktów oraz transportu.
 • Uzasadnione zgłoszenia i zgłoszenia nieprawdziwe oraz stanowiące nadużycie – różnicowanie na przykładach dla wskazanych obszarów.
 • Ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienie ryzyka naruszeń prawa w kontekście podejmowania działań następnych – lista kontrolna dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, zgodność produktów i bezpieczeństwo transportu.
 • Opracowanie wewnętrznego kanału zgłoszenia – omówienie instrukcji, formy i trybu komunikacji między sygnalistą a osobami przyjmującymi zgłoszenia.
 • Rozpoznawanie spraw i zgłaszanie do innych kanałów – informowanie sygnalisty o postępowaniu wyjaśniającym i jego etapach – znaczenie terminów.
 • Tzw. działania następcze i skutki dokonywanych zgłoszeń
 • Środki ochrony prawnej – odszkodowanie dla sygnalisty za tzw. działania odwetowe – powiązania z normami prawa pracy i prawa cywilnego. Sankcje karne.
 • Status prawny osoby pomagającej w zgłoszeniu oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym naruszenie.
 • Przegląd i ewaluacja zgłoszeń, raportowanie zgłoszeń, stosowanie środków profilaktycznych – mechanizmy dla obszarów ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktów i transportu
 • Zastosowanie przepisów krajowych w obszarze prawa karnego w kontekście
 • Metody prowadzenie rejestrów zgłoszeń dla obszarów ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktów i bezpieczeństwa transportu
 • Zakaz działań odwetowych – omówienie katalogu ochrony przysługującej sygnaliście.
 • Działalność szkoleniowa i system zachęt do przekazywania zgłoszeń naruszenia prawa jako obowiązek wynikający z krajowych przepisów prawa. Edukacja pracowników w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktów i transportu.
 • Arkusze ryzyka Compliacne dla obszarów ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktów i transportu – ustalenia mitygantów, mechanizmów przeniesienia ryzyka, właścicieli ryzyka, stosowania środków profilaktycznych – warsztaty
 • Identyfikacja wdrożenia wymagań prawnych i mitygantów ryzyka naruszenia na podstawie wybranych przepisów prawa – warsztaty.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Umiejętność stworzenia wewnętrznego, poufnego i bezpiecznego kanału przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów z odniesieniem do wszystkich obowiązujących norm prawa.
 • Wzrost wiedzy w zakresie przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń dot. naruszeń oraz podejmowania działań wyjaśniających i następczych w o obszarach ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktów i transportu.
 • Znajomość zasad tworzenia zespołów zadaniowych i określenia ram współpracy z jednostką Compliance.
 • Wdrożenie działań w myśl przepisów unijnych i krajowych.
 • Umiejętność prowadzenia audytu dokumentacji i podejmowania działań w zakresie eliminacji naruszeń prawa w świetle normy ISO 14001, przepisów prawa o ochronie środowiska, przepisów o bezpieczeństwie produktów i zgodności z Polskimi Normami.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?