Lista kontrolna maszyny – czy warto z niej korzystać?

Każda z maszyn dopuszczonych do użytku w Polsce musi spełniać określone prawnie wymagania. Dotyczy to zarówno maszyny starej, wyprodukowanej i wprowadzonej do obrotu  przed 1 stycznia 2003 roku, jak i tych dopuszczanych do użytku później. Jak najlepiej sprawdzić, czy sprzęt, z którym pracujemy, spełnia wymagania minimalne zawarte w rozporządzeniu? W tym celu doskonale sprawdzi się lista kontrolna maszyny. Sprawdź, dlaczego warto z niej korzystać.

Czym jest lista kontrolna maszyny?

Wymogi, które musi spełniać maszyna, są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnym wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Wymagania minimalne dla maszyn dotyczą m.in. takich zagadnień, jak:

 • elementy sterownicze (usytuowanie, widoczność),
 • układ sterowania (umożliwiający całkowite i bezpieczne zatrzymanie maszyny),
 • zatrzymywanie awaryjne,
 • sygnalizacja ostrzegawcza (przed rozpoczęciem pracy maszyny),
 • środki ochrony,
 • sposób mocowania elementów,
 • odpowiednie warunki pracy maszyny (np. oświetlenie, konserwacja),
 • wyposażenie maszyn,
 • zabezpieczenie maszyn,
 • ograniczenie ryzyka utraty statyczności maszyny.

To właśnie na podstawie tych zapisów sporządza się listę, służącą do kontroli. Nie tylko ułatwia ona sprawdzenie wymagań, jakie musi spełniać maszyna. Można w niej także tłumaczyć mniej zrozumiałe zagadnienia, zamieszczając np. komentarze. Dzięki temu lista będzie bardziej zrozumiała dla pracownika mniej zorientowanego w poszczególnych zagadnieniach, jakich dotyka lista wymagań minimalnych dla maszyny. Przykładowo mechanik może mieć problem z zagadnieniami ochrony przeciwporażeniowej. Z kolei elektryk bywa mniej obeznany w tematach, w których specjalizuje się mechanik.

Lista kontrolna maszyny - bezpieczeństwo maszyn w zakładzie pracy
Lista kontrolna maszyny pozwoli zweryfikować spełniane wymogi

Bezpieczeństwo maszynowe — jakie korzyści daje lista kontrolna?

Zapewnienie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń jest obowiązkiem pracodawcy. Lista kontrolna może się okazać w tej sprawie dużym ułatwieniem. Ważne jednak, by dobrze ją przygotować. W jaki sposób może nam pomóc i co przemawia na korzyść takiego rozwiązania?

Szybsza weryfikacja spełnianych wymogów

Odpowiednio przygotowana lista pomoże w szybki sposób ocenić, czy wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn zostały zachowane. Nie musimy wertować treści rozporządzenia. Mamy za to wygodną listę, na której zaznaczamy, czy dany warunek jest bądź nie jest spełniony. To dużo łatwiejsze niż np. robienie notatek z kontroli.

Brak ryzyka pominięcia ważnych aspektów

Mając przed sobą listę sporządzoną na podstawie rozporządzenia, zmniejszamy ryzyko, że pominiemy coś istotnego. Wszystkie najważniejsze aspekty będą na niej bowiem zawarte. Odznaczamy kolejne punkty, dzięki temu zawsze wiemy, co zostało jeszcze do sprawdzenia.

Weź udział w bezpłatnym webinarze i dowiedz się więcej na temat bezpieczeństwa maszyn oraz wymaganiach minimalnych i zasadniczych dla maszyn

SQDA bezpieczeństwo maszyn w zakładzie pracy

Lista może być dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie kontroli

Dobrze sporządzona lista kontrolna może być dokumentem, który poświadczy spełnianie wymagań. W przepisach dotyczących wymagań minimalnych inaczej niż w przypadku wymagań zasadniczych, nie jest konkretnie podane, co jest potwierdzeniem ich spełnienia. W przypadku wymagań zasadniczych potwierdzeniem spełniania normy jest deklaracja zgodności WE i oznaczenie CE na maszynie.

Jeżeli chodzi o wymagania minimalne, potwierdzeniem ich spełnienia może być właśnie lista, certyfikat firmy sprawdzającej maszynę, protokół. Będzie to także harmonogram dostosowania, jeżeli stwierdzono braki do uzupełnienia. W przypadku, gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca powinien:

 • poddać maszyny wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed rozpoczęciem użytkowania,
 • poddać maszyny kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu.

Kontroli dokonują jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę. Muszą one mieć odpowiednie kwalifikacje.

Lista kontrolna maszyny może zawierać propozycje rozwiązań problemów

Na sporządzonej liście mogą znajdować się nie tylko stwierdzone niezgodności. Może ona zawierać także propozycje rozwiązania zaistniałych problemów. Dotyczy to jednak roboczej listy kontrolnej. Do poświadczania spełniania minimalnych wymagań maszyny zalecana jest odrębna dokumentacja.

Najlepiej jest przetestować to rozwiązanie we własnej firmie. Z myślą o tym przygotowaliśmy przykładowy, uproszczony wzór listy kontrolnej. Dzięki temu można wstępnie sprawdzić, czy maszyny w naszym zakładzie spełniają normy prawne zawarte w Rozporządzeniu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Zachęcamy również do skorzystania z naszych usług dotyczących bezpieczeństwa maszyn.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Zasady zarządzania stresem

Zasady zarządzania stresem

Stres jest jednym z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się ludzie w dzisiejszych czasach. Dotyka osób wszędzie, bez względu na wiek, płeć czy zawód. Stres, jak każdy dobrze wie, może

Czytaj więcej »
Pierwsza pomoc w przypadku tonięcia

Pierwsza pomoc w przypadku tonięcia

Utonięcia należą do najczęstszych przyczyn śmierci, szczególnie w sezonie letnim. Jak pokazują statystyki Komendy Głównej Policji z powodu utonięć rocznie umiera w Polsce około 400 osób. Z kolei dane Światowej

Czytaj więcej »
Raport 8d

Raport 8D

W obecnym świecie motoryzacyjnym spotykamy się z ogromną ilością wymagań stawianych przez klientów. Wymagania przekazywane są w łańcuchu dostaw do źródła wytwarzania. Niemniej jednak nie wszyscy dostawcy w łańcuchu dostaw

Czytaj więcej »