Stres i wypalenie zawodowe

ID 3218

Czas trwania: 90 minut

Szkolenie organizowane w formie online

Opis szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się co powoduje stres związany z pracą, poznają strategie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nie tylko w stosunku do samych siebie, ale również dowiedzą się jak wspierać pracowników w niwelowaniu negatywnego wpływu obciążeń psychospołecznych.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do osób, które chciałyby zbudować odporność psychiczną, odzyskać motywację do działań, dla pracowników służby BHP i liderów którzy chcieliby udzielić wsparcia w swoich zespołach w zakresie radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Zawartość

  • Czym jest stres? Definicja, skala, mechanizm, jak wpływa na zdrowie.
  • Profilaktyka wypalenia zawodowego.
  • Ryzyko psychospołeczne w kontekście oceny ryzyka zawodowego.
  • Jak obniżyć poziom stresu.
  • Jak pomóc osobie w kryzysie psychicznym.

Efekty kształcenia

  • Rozpoznanie i radzenie sobie ze stresem.
  • Rozpoznanie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym.
  • Jak pomóc sobie i innym w kryzysie psychicznym.

Szkolenia powiązane: