Fundusze Unijne

Jak rozszerzyć katalogi pytań VDA 6.3 o własne wymagania oraz reguły degradacji w VDA Analysis Tools?

Od kilku już lat na stronie internetowej VDA QMC dostępne jest narzędzie do przeprowadzania i dokumentowania auditów procesu m.in. wg VDA 6.3 o nazwie VDA Analysis Tools. Narzędzie to zastąpiło wersję excelową, którą to wersję VDA QMC zaprzestało udostępniać na swojej stronie.

Jakie możliwości daje narzędzie?

VDA daje możliwość rozszerzania istniejących pytań w poszczególnych elementach procesu (P2 – P7) o dodatkowe wymagania oraz o własne reguły degradacji. Te dodatkowe wymagania bądź też specyficzne reguły degradacji mogą wynikać np. z wymagań naszych klientów, wymagań wewnętrznych, korporacyjnych, etc.

Dla potrzeb niniejszego artykułu przyjmijmy, że mamy następujące wewnętrzne wymagania w naszej organizacji:

1. Proces zatwierdzania wyrobu i procesu naszych dostawców musi się odbywać zgodnie z podręcznikiem VDA 2

2. Brak certyfikacji systemu zarządzania jakością naszego dostawcy na zgodność z IATF 16949 powoduje degradację z poziomu A do B, mimo stopnia spełnienia wymagań ≥90%

Jak uwzględnić w VDA Analysis Tools powyższe wymagania?

Poniżej zamieszczamy instrukcję tego, jak krok po kroku uwzględnić interesujące nas wymagania w narzędziu VDA Analysis Tool.

Pierwsze, co musimy zrobić po uruchomieniu narzędzia, to zmienić ustawienia aplikacji tak, aby w zakładce Pytania widzieć wymagania minimalne istotne dla ocenyoraz przykłady realizacji.

W tym celu należy wejść w opcję Ustawienia, a następnie w sekcji Ustawienia aplikacji ustawiamy TAK przy opcji Pokaż minimalne wymagania i przykłady. Dzięki takiemu ustawieniu widzimy w każdym elemencie i podelemencie procesu wszystkie minimalne wymagania, jak i przykłady realizacji. Poniżej, dla przykładu, znalazły się wymagania pkt. 5.1:

VDA Analysis Tools - przykładowe wymagania
Przykładowe wymagania w VDA Analysis Tools

Rozszerzanie pytania VDA 6.3 w VDA Analysis Tools – jak je poprawnie wykonać?

Po wykonaniu poprzednich kroków, przechodzimy do rozszerzenia pytania VDA 6.3 o pierwsze z wymienionych wymagań, czyli „proces zatwierdzania wyrobu i procesu naszych dostawców musi się odbywać zgodnie z podręcznikiem VDA 2”. Aby to zrobić, należy najpierw wybrać opcję Proces rozwoju produktu/produkcja seryjna, a następnie kliknąć na Zarządzaj wymaganiami i degradacjami. Później musimy wybrać odpowiedni element procesu, rozwijając go:

VDA Analysis Tools - wybór odpowiedniego elementu procesu
VDA Analysis Tools – wybór odpowiedniego elementu procesu

Z dostępnych elementów procesu wybieramy ten, który nas interesuje i w odpowiednim pytaniu wpisujemy nasze wymaganie.

Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki Pytania, gdzie musimy rozwinąć element procesu P5. Po rozwinięciu, widzimy wpisane przez nas wymaganie w wybranym punkcie:

VDA Analysis Tools - widok wymagania
VDA Analysis Tools – widok wymagania wpisanego poprzednio w wybranym pytaniu

Następnym krokiem będzie wprowadzenie naszego drugiego wymagania, czyli „brak certyfikacji systemu zarządzania jakością naszego dostawcy na zgodność z IATF 16949 powoduje degradację z poziomu A do B, mimo stopnia spełnienia wymagań ≥90%”

Aby wprowadzić wymaganie, należy wybrać opcję Proces rozwoju produktu/produkcja seryjna i kliknąć następnie na Zarządzaj wymaganiami i degradacjami. Jeżeli chcemy dodać własną degradację, przy Dodatkowych zasadach degradacji stosowanych przez firmę klikamy na znak plusa. Następnie w polu Degradacja tekst możemy wpisać nasze kryterium degradacji, oraz zaznaczyć obok odpowiednie Opcje degradacji.

Po uporaniu się z powyższym etapem, przechodzimy do zakładki Raport. W wybranej przez nas zakładce musimy kliknąć na przycisk opisany jako Dodatkowe zasady degradacji stosowane przez firmę. Po jego kliknięciu, rozwija się nam nasza dodana przed chwilą zasada.

VDA Analysis Tools - zgodność z IATF 16949 raport
VDA Analysis Tools – dodana zasada jest widoczna w zakładce Raport

Jeżeli wynik auditu to nota A, a dostawca nie spełnia wymagania odnośnie certyfikacji na zgodność z IATF 16949, wówczas ręcznie zmieniamy wynik auditu klikając na B. Ostatecznie wyglądać będzie to następująco:

VDA Analysis Tools - widok auditu po zmianie - system zarządzania zgodnością - certyfikacja
VDA Analysis Tools – widok wyniku auditu po wprowadzonej zmianie

Podsumowując, ustawienie własnych wymagań oraz reguł degradacji w aplikacji VDA Analysis Tools nie jest trudne, a z pewnością usystematyzuje nam proces auditowania. Dzięki takim ustawieniom z pewnością nie pominiemy żadnego naszego specyficznego wymagania podczas auditu wewnętrznego czy też auditu u dostawcy.

Autor artykułu: Mariusz Stryniak

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn