Opakowania i odpady opakowaniowe – obowiązujące regulacje prawne

Wypadki w pracy - od zapobiegania do postępowania powypadkowego

ID 3105

Czas trwania: 5 godzin

Szkolenie organizowane w formie online.

Opis szkolenia

Jak zapobiegać wypadkom w pracy? Co robić, kiedy dojdzie do wypadku przy pracy?  Jakie prawa i obowiązki ma poszkodowany, a jakie pracodawca? Jak poprawnie poprowadzić postępowanie powypadkowe? Szkolenie obejmuje również analizę oraz metody likwidacji zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla liderów bezpieczeństwa oraz wszystkich osób wchodzących w skład zespołów powypadkowych, osób pełniących funkcje i zadania służby bhp, pracodawców, osób kierujących pracownikami.

Zawartość

  • Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
  • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
  • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
  • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
  • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
  • Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
  • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa pracy.  

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

  • Zdobycie wiedzy z zakresu zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
  • Poznanie metod identyfikacji i ocen zagrożeń.
  • Przyswojenie rozwiązań techniczno-organizacyjnych wpływających na poprawę bezpieczeństwa pracy.

Powiązane szkolenia