Fundusze Unijne

Praktyczne zastosowanie planu kontroli

ID 9107

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

1 dzień

Opis szkolenia

Podstawowym celem tworzenia planu kontroli w procesach zaawansowanego planowania jakości wyrobu jest zapewnienie wytwarzania wyrobów zgodnie z wymaganiami klienta. Dokonuje się tego poprzez dostarczenie strukturalnego podejścia do projektu, selekcji i wdrożenia nowo zdefiniowanych metod kontroli dla całego systemu. W efekcie Plan Kontroli opisuje działania, które są wymagane w każdej fazie procesu, tak aby dane wyjściowe były pod kontrolą i zgodne z mającymi zastosowanie wymaganiami. Podczas szkolenia uczestnicy mają okazję do zapoznania się z zagadnieniami związanymi z rozwojem, tworzeniem, elementami i innymi istotnymi informacjami dotyczącymi budowania tego dokumentu.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników projektów, pracowników zaangażowanych w proces projektowy, inżynierów oraz wszystkich osób zaangażowanych w budowanie oraz rozwój (zespół interdyscyplinarny) planu kontroli w poszczególnych fazach rozwoju projektu.

Zawartość

 • Plan Kontroli
 • Cel Planu Kontroli.
 • Fazy rozwoju Planu Kontroli w procesie APQP.
 • Kluczowe dane wejściowe.
 • Format Planu Kontroli (AIAG).
 • Wymagania IATF 16949.
 • Narzędzia wspierające metodologię Planu Kontroli:
  • proces Flow Diagram,
  • podstawy PFMEA,
  • zależności między PFMEA a Planem Kontroli,
  • lista kontrolna Planu Kontroli – AIAG.

Literatura

 • APQP AIAG
 • IATF 16949

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Nabycie umiejętności samodzielnego opracowywania i aktywnego uczestnictwa w zespole interdyscyplinarnym przy tworzeniu i aktualizacji Planów Kontroli.
 • Zapoznanie się z dobrą praktyką w zakresie opracowywania i nadzorowania Planów Kontroli.
 • Zrozumienie zasad próbkowania i korzyści z wykorzystywania narzędzi analizy statystycznej w tworzeniu Planów Kontroli.
  Umiejętność auditowania Planu Kontroli zgodnie z listą kontrolną przywoływaną w podręczniku AIAG.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?