Praktyczne zastosowanie Planu Kontroli

Podstawy praktycznego zastosowania Planu Kontroli

ID 9107

Czas trwania: 2 dni

 • Opis szkolenia

Podstawowym celem tworzenia planu kontroli w procesach zaawansowanego planowania jakości wyrobu jest zapewnienie wytwarzania wyrobów zgodnie z wymaganiami klienta. Dokonuje się tego poprzez dostarczenie strukturalnego podejścia do projektu, selekcji i wdrożenia nowo wytworzonych metod kontroli dla całego systemu. W efekcie Plan Kontroli opisuje działania, które są wymagane w każdej fazie procesu, tak aby dane wyjściowe były pod kontrolą. Podczas szkolenia uczestnicy mają okazję do zapoznania się z zagadnieniami związanymi z rozwojem, tworzeniem, elementami i innymi istotnymi informacjami dotyczącymi budowania tego dokumentu.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników projektów, pracowników zaangażowanych w proces projektowy, inżynierów oraz wszystkich osób zaangażowanych w budowanie oraz rozwój (zespół interdyscyplinarny) planu kontroli w poszczególnych fazach rozwoju projektu.

Zawartość

Plan Kontroli

 • Cel Planu Kontroli.
 • Fazy rozwoju Planu Kontroli w procesie APQP.
 • Kluczowe dane wejściowe.
 • Format Planu Kontroli (AIAG).
 • Wymagania IATF 16949.
 • Narzędzia wspierające metodologię Planu Kontroli:
  • Proces Flow Diagram
  • Podstawy PFMEA
  • Zależności między PFMEA a Planem Kontroli
  • Lista kontrolna Planu Kontroli – AIAG

Literatura

 • APQP AIAG
 • IATF 16949

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Nabycie umiejętności samodzielnego opracowywania i aktywnego uczestnictwa w zespole interdyscyplinarnym przy tworzeniu i aktualizacji
 • Planów Kontroli.
 • Zapoznanie się z dobrą praktyką w zakresie opracowywania i nadzorowania Planów Kontroli.
 • Zrozumienie zasad próbkowania i korzyści z wykorzystywania narzędzi analizy statystycznej w tworzeniu Planów Kontroli.
 • Umiejętność auditowania Planu Kontroli zgodnie z listą kontrolną przywoływaną w podręczniku AIAG.

Powiązane szkolenia

 • ID 9103 – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) i proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) w ujęciu AIAG
 • ID 602 – Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części
  wg VDA MLA
 • ID 410 – Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu
  wg VDA 2 (PPA)
 • ID 415 – Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I (APQP / VDA MLA, PPAP / VDA 2, PFC, FMEA, CP)
 • ID 9106 – Praktyczne zastosowanie FMEA w zarządzaniu jakością
 • ID 9109 – Moderator zespołów interdyscyplinarnych

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.