Rozwój dostawców w przemyśle motoryzacyjnym

Rozwój dostawców w przemyśle motoryzacyjnym

ID 9500

Czas trwania: 3 dni

Szkolenie prowadzimy w formie stacjonarnej oraz w formie online.

Opis szkolenia

Poprzez rozwój dostawców można zagwarantować odpowiednią jakość dostarczanych części, a tym samym zredukować do minimum ilość nieplanowanych postojów linii produkcyjnej i kosztów reklamacji, związanych ze słabą jakością komponentów. Świadomość ta przekłada się na szereg wymagań oraz narzędzi, służących rozwojowi dostawców w przemyśle motoryzacyjnym. Ich znajomość oraz umiejętność stosowania w praktyce jest kluczowym elementem współpracy organizacji w całym łańcuchu dostaw. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o podstawowych wymaganiach z zakresu standardu IATF 16949 w odniesieniu do zarządzania dostawcami, metodami nadzorowania dostawców, oraz powiązanymi wymaganiami które należy skaskadować w całym łańcuchu dostaw.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do kierowników, specjalistów i inżynierów jakości, pracowników działów zakupowych oraz innych funkcji odpowiedzialnych za rozwój i współpracę z dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym (zarówno w fazie rozwoju, jak i po uruchomieniu
produkcji seryjnej).

Zawartość

 • Specyficzne wymagania przemysłu motoryzacyjnego względem zarządzania jakością: wymagania standardu IATF 16949, kluczowych metod jakości i inne.
 • Podstawowe cele procesu zarządzania dostawcami.
 • Wymagania względem wyboru dostawcy, monitorowania i nadzorowania dostawcy.
 • Warunki współpracy w ramach rozwoju.
 • Warunki współpracy w produkcji seryjnej.
 • Metody rozwiązywania problemów

Literatura

 • IATF 16949
 • ISO 9001
 • MAQMSR
 • APQP AIAG/VDA MLA
 • PPAP AIAG/VDA 2
 • MSA AIAG
 • SPC AIAG
 • Analiza ryzyka FMEA
 • 8D
 • CQI 19

Na czas trwania szkolenia Rozwój dostawców w przemyśle motoryzacyjnym firma zgłaszająca osoby na szkolenie, jest  zobowiązana do zapewnienia uczestnikom dostępu do: standardu IATF 16949:2016 oraz normy ISO 9001:2015.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Ukształtowanie świadomej strategii zarządzania dostawcami.
 • Wzrost kompetencji pracowników odpowiedzialnych za współpracę z dostawcami.
 • Zdobycie wiedzy dot. wymagań branżowych oraz wymagań klientów odnoszących się do procesu rozwoju dostawców.
 • Zrozumienie celu procesu rozwoju dostawców.
 • Umiejętność wykorzystywania w praktyce narzędzi i odnoszenia się do konkretnych wymagań branżowych oraz CSR w kontekście współpracy z dostawcami.

Powiązane szkolenia

 • ID 602 – Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części wg VDA MLA
 • ID 410 – Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg VDA 2 (PPA)
 • ID 9103 – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) i proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) w ujęciu AIAG
 • ID 9115 – Analiza systemu pomiarowego (MSA) i statystyczne sterowanie procesem (SPC) w ujęciu AIAG oraz najlepsze praktyki
 • ID 632 – Analiza części wadliwych z rynku wg VDA FFA – szkolenie dla użytkowników
 • ID 9700 – Kluczowe metody jakości. Warsztaty – część I (APQP, VDA MLA, PPAP, VDA 2, FMEA)
 • ID 9701 – Kluczowe metody jakości. Warsztaty – część II (MSA i SPC)

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

AGENDA SZKOLENIA:

 1. Wymagania ogólne dotyczące wyboru dostawców
 2. Rozwój dostawców cel i oczekiwany efekt
 3. Wymagania w łańcuchu dostaw
 4. Metody monitorowania i nadzorowania dostawców
 5. Wymagania przemysłu motoryzacyjnego względem zarządzania jakością.
  • podejście procesowe i oparte na ryzyku
  • CSR
 6. Wymagania MAQMSR
 7. Zasady certyfikacji na zgodność z IATF 16949
 8. Wymagania standardu IATF 16949 odnośnie zarządzania dostawcami w tym m.in.
  • Wybór i nadzorowanie dostawców, cele, KPI, ocena dostawców
  • Audytowanie dostawców /metody audytowania
  • Kontrola dostaw
  • Rozwój dostawców
  • Plany awaryjne
 1. Charakterystyki specjalne / zasady / wymagania/ definicje
 2. Kluczowe metody jakości – porównanie podejścia wg AIAG i VDA:
  • APQP / VDA MLA
  • FMEA / VDA 4 / FMEA AIAG&VDA
  • MSA / VDA 5
  • SPC / VDA 4
  • PPAP/ VDA 2
  • Rekwalifikacja / kontrola wymiarowa/ badania funkcjonalności
 3. Omówienie standardu CQI 19
 4. Metody rozwiązywania problemów/ postępowanie w przypadku reklamacji/ :
  • 8D
  • 5xWhy