Rozwój dostawców w przemyśle motoryzacyjnym

Rozwój dostawców w przemyśle motoryzacyjnym

ID 9500

Czas trwania: 3 dni

Szkolenie prowadzimy w formie stacjonarnej oraz w formie online.

Opis szkolenia

Poprzez rozwój dostawców można zagwarantować odpowiednią jakość dostarczanych części, a tym samym zredukować do minimum ilość nieplanowanych postojów linii produkcyjnej i kosztów reklamacji, związanych ze słabą jakością komponentów. Świadomość ta przekłada się na szereg wymagań oraz narzędzi, służących rozwojowi dostawców w przemyśle motoryzacyjnym. Ich znajomość oraz umiejętność stosowania w praktyce jest kluczowym elementem
współpracy organizacji w całym łańcuchu dostaw.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do kierowników, specjalistów i inżynierów jakości, pracowników działów zakupowych oraz innych funkcji odpowiedzialnych za rozwój i współpracę z dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym (zarówno w fazie rozwoju, jak i po uruchomieniu
produkcji seryjnej).

Zawartość

 • Specyficzne wymagania przemysłu motoryzacyjnego względem zarządzania jakością.
 • Podstawowe cele procesu zarządzania dostawcami.
 • Wymagania względem wyboru dostawcy.
 • Warunki współpracy w ramach rozwoju.
 • Warunki współpracy w produkcji seryjnej.
 • Warunki współpracy po produkcji seryjnej (cz. gwarancyjne).

Literatura

 • IATF 16949
 • ISO 9001
 • MAQMSR
 • APQP AIAG/VDA MLA
 • PPAP AIAG/VDA 2
 • MSA AIAG
 • SPC AIAG
 • VDA FFA
 • CQI 19

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test
pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa
SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Ukształtowanie świadomej strategii zarządzania dostawcami.
 • Wzrost kompetencji pracowników odpowiedzialnych za współpracę z dostawcami.
 • Zdobycie wiedzy dot. wymagań branżowych oraz wymagań klientów odnoszących się do procesu rozwoju dostawców.
 • Zrozumienie celu procesu rozwoju dostawców.
 • Umiejętność wykorzystywania w praktyce narzędzi i odnoszenia się do konkretnych wymagań branżowych oraz CSR w kontekście współpracy z dostawcami.

Powiązane szkolenia

 • ID 602 – Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części
  wg VDA MLA
 • ID 410 – Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu
  wg VDA 2 (PPA)
 • ID 9103 – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) i proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) w ujęciu AIAG
 • ID 9115 – Analiza systemu pomiarowego (MSA) i statystyczne sterowanie procesem (SPC) w ujęciu AIAG oraz najlepsze praktyki
 • ID 632 – Analiza części wadliwych z rynku wg VDA FFA – szkolenie dla użytkowników

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad,
przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym
wyposażeniem multimedialnym.