Fundusze Unijne

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania (BCM) wg ISO 22301

ID 9415

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

2 dni

Opis szkolenia

Audit wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania, czyli BCM (Business Continuity Management), pozwala zarządzającemu na ocenę stanu bezpieczeństwa organizacji pod kątem spełnienia wymagań zgodności dotyczących akceptowanego poziomu dostarczania wyrobów. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu o wymagania ISO 22301.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych lub kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania ciągłością działania, chcących uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności auditowania w oparciu o wymagania normy ISO 22301.

Zawartość

 • Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych.
 • Wytyczne dotyczące auditowania – wg normy ISO 19011:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu,
  • działania poauditowe.
 • Niezgodności:
  • formułowanie,
  • dokumentowanie,
  • klasyfikacja.
 • Warsztaty i ćwiczenia w zakresie tworzenia listy pytań auditowych, właściwego kwalifikowania spostrzeżeń wg kryteriów auditu.

Literatura

 • ISO 22301
 • ISO 19011

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu wymagań normy ISO 22301 lub udział w szkoleniu „Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 22301”
(ID 3165).

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Umiejętność przygotowania się do auditu wraz ze stworzeniem listy pytań auditowych.
 • Zrozumienie zasad auditu wewnętrznego i umiejętność jego przeprowadzania.
 • Nabycie umiejętności opracowania raportu z auditu.
 • Umiejętność poprawnego formułowania wniosków z auditu oraz ich komunikowania.
 • Możliwość samodzielnego analizowania organizacji pod kątem wymagań normy ISO 22301.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Chcesz o coś zapytać?