Fundusze Unijne

Baza BDO: Ewidencja papierowa do 30 czerwca 2020 r.

1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące Bazy Danych o Odpadach (BDO), które zobowiązują podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne do ich ewidencji w elektronicznym systemie.

Zmiany dotyczyły wszystkich przedsiębiorstw wytwarzających odpady inne niż te, które można by przyporządkować odpadom powstającym w gospodarstwie domowym. Jednakże, aby odbiór nieczystości mógł się odbyć zgodnie z prawem, każdy podmiot przekazujący odpady (jak i odbierający oraz transportujący) zobowiązany został do zarejestrowania się w ww. bazie by wygenerować kartę przekazania odpadów oraz, w następnych krokach, potwierdzenie transportu i przejęcia odpadów (w zależności od prowadzonej działalności).

Problemy z rejestracją w BDO

Skala zmian okazała się większa niż przypuszczano, już w pierwszym kroku (tj. rejestracja) pojawiło się wiele niewiadomych związanych z samą rejestracją. Nie wszystkie podmioty miały pewność czy wpis jest dla nich obligatoryjny. Według danych Ministerstwa Klimatu wynika, że w bazie jest na tę chwilę 60% podmiotów. Dodatkowym problemem okazały się wpływające wnioski rejestracyjne przedsiębiorstw, które nie są zobowiązane do wpisu, aczkolwiek obawiały się sankcji związanych z jego brakiem.

Pierwsze odczucia użytkowników Bazy były mieszane. Zmiany sposobu gospodarowania odpadami były konieczne, ponieważ niektóre z firm zdecydowały się zaprzestać odbioru odpadów od firm nieposiadających numeru rejestrowego, jednak system okazał się przynieść więcej niewiadomych niż korzyści na początku.

Tryb awaryjny

System pilotażowy wstępnie potwierdził obawy nowych użytkowników, kolejne tygodnie także uzewnętrzniają błędy wynikające prawdopodobnie zbyt szybkiego wprowadzenia tak diametralnych zmian. Posłowie kierując się głosem interesantów zmienili przepisy na wypadek sytuacji awaryjnej. 9 stycznia 2020 r. udostępniono projekt aktu:  Zmiana ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.0.2010 t.j).

W projekcie zawarto informacje o sposobie działania w przypadku awarii systemu teleinformatycznego BDO, która uniemożliwia sporządzanie dokumentów. W tym przypadku dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub elektronicznej poza tą Bazą, przez czas trwania awarii. W przypadku zastosowania formy papierowej przekazujący odpady sporządza kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów – przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady. Wzór karty przekazania odpadu znajduje się w załączniku nr 5a ww. projektu.

Ewidencja papierowa

Nowe uchwały Sejmu dopuszczają prowadzenie papierowej ewidencji „z mocą wsteczną”, czyli od 1 stycznia 2020 r. Warunkiem jest prowadzenie ewidencji zgodnie z nowymi zasadami co oznacza, że dokumenty mają być wystawiane przy każdym odbiorze odpadów i podczas ich przekazania do kolejnych instancji, a transportujący śmieci musi mieć przy sobie poświadczenia. Na uzupełnienie danych w bazie elektronicznej będzie czas do 31 lipca 2020 r.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o BDO

W artykule „Zmiany w zakresie systemu BDO” (sprawdź tutaj) pisaliśmy kto jest zobowiązany do rejestracji w BDO oraz jak taki wniosek należy złożyć. Zachęcamy również do zapoznania się z filmami instruktażowymi udostępnionymi w tym wpisie.

Nasi specjaliści ds. ochrony środowiska pomogą Twojemu przedsiębiorstwu, odpowiedzą na pytania oraz doradzą. Zachęcamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub mailowo pod adresem: ochronasrodowiska@teamprevent.com.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn