Spis źródeł ciepła – kogo dotyczą nowe obowiązki?

Od 1 lipca 2021 r. wszedł w życie nowy obowiązek dotyczący właścicieli budynków. Od tego dnia należy bowiem składać deklaracje o tym, w jaki sposób ogrzewane są budynki. Spis źródeł ciepła odbywa się w całej Polsce. Sprawdź, czy nowy obowiązek dotyczy również Ciebie oraz gdzie i w jakim terminie należy złożyć deklarację.

Spis źródeł ciepła – w jakim celu wprowadzono ten obowiązek?

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajdziemy w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2021 poz. 554).

Polska od kilkudziesięciu lat zmaga się z problemem smogu. Do zanieczyszczenia powietrza przyczynia się głównie tzw. niska emisja. Skąd bierze się problem? Za 40% emisji CO2 odpowiadają budynki. W dużej części są to budynki mieszkalne, ale i niezamieszkałe. Również te niepodlegające regulacjom prawnym, takim jak zgłoszenie czy pozwolenie na emisję. W odpowiedzi na zagrożenie, jakie niesie ze sobą smog, powstała Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).

Spis źródeł ciepła dzięki narzędziu, jakim jest CEEB, pozwoli w jednolity sposób zebrać dane z całego kraju. Na tej podstawie będzie można opracowywać politykę walki z niską emisją.

Źródła ciepła w domu — kto musi wypełnić deklarację?

Obowiązek złożenia deklaracji ma właściciel lub zarządca budynku bądź lokalu eksploatujący źródła ciepła. Dotyczy to zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu, oraz źródła spalania paliw (kotła), którego nominalna moc cieplna jest mniejsza niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, albo zgłoszenia. Źródło spalania paliw rozumiane tu jest zgodnie z art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. O pozwoleniu mowa jest w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, natomiast o zgłoszeniu w art. 152 ust. 1 tej ustawy.

Spis źródeł ciepła - jak złożyć deklarację?
Deklarację dotyczącą źródła ciepła możemy złożyć w wersji papierowej bądź online

Spis źródeł ciepła – gdzie złożyć formularz?

Zgłoszenie dotyczące źródła ciepła składamy na specjalnej deklaracji do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeżeli zdecydujemy się złożyć dokument w wersji papierowej, możemy zrobić to osobiście we właściwym ze względu na lokalizację budynku urzędzie. Jeśli nie mamy takiej możliwości, możemy wypełnioną i podpisaną deklarację wysłać listem.

Deklarację w sprawie spisu źródeł ciepła można przesłać także online. Zrobimy to poprzez uruchomioną w tym celu stronę Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do wypełnienia deklaracji potrzebny będzie profil zaufany lub e-dowód.

Deklaracja spisu źródeł ciepła – do kiedy trzeba ją złożyć?

Źródło ciepła musi być zgłoszone do spisu w odpowiednim terminie, przewidzianym w podstawie prawnej. W przypadku już istniejących budynków formularz dotyczący źródła ciepła należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Dla nowo powstałych obiektów termin jest krótszy i wynosi 14 dni.

Ogólne informacje o deklaracji, a także sam dokument do pobrania, można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W tym miejscu znajdziemy także pojawiające się często pytania na temat spisu.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Światowy Dzień Ochrony Środowiska

BAT, czyli Najlepsza Dostępna Technika

W dyskusji dotyczącej połączenia aspektów inżynierii i ochrony środowiska, nieodłącznie pojawia się pojęcie Najlepszej Dostępnej Techniki (Best Available Technique – w skrócie BAT), w kontekście zrównoważonego funkcjonowania przedsiębiorstw głównych gałęzi

Czytaj więcej »
Efektywne e-szkolenie

Efektywne e-szkolenie

Coraz chętniej korzystamy ze szkoleń w formie online czy e-learningu. Niesie to za sobą wiele korzyści – zarówno dla przedsiębiorstwa zlecającego szkolenie swojemu pracownikowi, jak i dla samego pracownika. Często

Czytaj więcej »
Częstotliwość szkoleń okresowych bhp

Częstotliwość szkoleń okresowych bhp

Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko zapewnienie odpowiednich warunków pracy, ale też zorganizowanie szkoleń dla pracowników, przystosowujących do wykonywania zawodu. Jednym z najważniejszych zobowiązań pracodawcy jest konieczność przeprowadzania obowiązkowych szkoleń bhp.

Czytaj więcej »