Fundusze Unijne

Jak wdrożenie ESG wpłynie na Twoją firmę?

Zagadnienia zrównoważonego rozwoju stają się coraz ważniejsze w kontekście zarządzania organizacją. ESG przedstawiane jest jako nie tylko jako spore wyzwanie dla firm, ale również szansa na rozwój. O tym, jak wdrożenie ESG wpłynie na firmę, a także jakie korzyści można osiągnąć wprowadzając idee zrównoważonego rozwoju przeczytasz w artykule naszego eksperta.

Wyzwania w ESG – budowanie strategii ESG w organizacji

Chociaż ESG przedstawiane jest jako ogrom szans i korzyści, wiele firm boi się tego, z jak wielkim nakładem pracy wiąże się budowanie strategii, odpowiednie wdrożenie ESG, a także przeszkolenie zespołu. Rzeczywiście wdrożenie zrównoważonego zarządzania firmą jest pracochłonne i wymaga od firmy przygotowania. W tym celu warto sporządzić plan działania, określając jakie zmiany będą wprowadzane, w jakich terminach, a także kto będzie odpowiedzialny za ich wdrażanie.  Podkreślić należy również rolę zarządu we wprowadzaniu zmian. W zrozumieniu najważniejszych zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju pomocne będą szkolenia, a także konsultacje z ekspertem, który przeprowadzi firmę przez etap planowania i wdrażania zmian.

Obawy przedsiębiorców sprawiają niejednokrotnie, że takie zmiany są odkładane lub wdrażane w sposób nieodpowiedni. Jeżeli jednak liczymy na zapowiadane korzyści z ESG, właściwe planowanie i określenie priorytetów oraz wybór osób odpowiedzialnych będą kluczowe.

Więcej na temat tego, o co warto zadbać, jeżeli raportowanie ESG dotyczyć będzie również Twojej organizacji, przeczytasz w artykule naszego eksperta.

Jakie są główne korzyści wdrożenia ESG w organizacji?

Choć istotnie wdrożenie standardów ESG może stanowić dla organizacji wyzwanie, korzyści z ESG skutecznie przekonują, że działania te warte są poświęcenia całemu procesowi czasu i zaangażowania. ESG wpływa bowiem zarówno na aspekty finansowe, jak i wizerunkowe organizacji. Nie bez znaczenia jest także wpływ na strukturę firmy, zespół oraz środowisko naturalne. Jakie obszary mogą ulec zmianie po wdrożeniu strategii? Jakie korzyści z ESG może osiągnąć firma?

Wdrożenie strategii ESG a korzyści finansowe dla firmy

Korzyści finansowe wiążą się nie tylko z lepszym gospodarowaniem zasobami firmowymi czy oszczędnością, ale również z łatwiejszym dostępem do funduszy. Chcąc dowiedzieć się, w jaki sposób wdrożenie ESG wpłynie na finanse organizacji, przyjrzyjmy się jak może pomóc zmodernizować niektóre obszary.

Praktyki związane ze zrównoważonym rozwojem mają swoje odbicie w lepszym zarządzaniu energią, prowadząc do oszczędności. Inwestowanie w efektywność energetyczną, wdrożenie normy ISO 50001 czy zadbanie o zrównoważoną produkcję i zarządzanie zasobami mogą istotnie wpłynąć na obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem organizacji. Redukcja zużycia energii i surowców, zarządzanie zużyciem wody w firmie, a także edukowanie pracowników na ten temat to dobry kierunek w stronę oszczędności i zmniejszenia wydatkowania.

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę są światowe trendy w promowaniu zrównoważonego zarządzania firmą i ekologii. Organizacja dbająca o zrównoważony rozwój jest bardziej konkurencyjna na rynku. Ma większe szanse na pozyskanie funduszy, nowych inwestorów i klientów. Z czego wynika taka postawa? Głównie z przekonania, że firmy, które zdecydowały się wdrożyć strategię ESG i działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, są lepiej przygotowane na ryzyka i wyzwania w długoterminowej perspektywie. Przyczynia się do tego także fakt, że postrzegane są jako organizacje o zrównoważonym modelu biznesowym.

Zgodnie z opublikowanym raportem KPMG 2022 CEO Outlook, 48% dyrektorów generalnych największych polskich firm uważa, że zaangażowanie w programy ESG ma wpływ na lepsze wyniki finansowe oraz wzrost przychodów w przedsiębiorstwach. Jeszcze w 2021 roku było to zaledwie 21%.

SQDA wdrożenie ESG w organizacji - szkolenie
Dowiedz się więcej o tym, jak przeprowadzić wdrożenie ESG w organizacji

Poprawa wizerunku firmy – dlaczego ESG jest Ci potrzebne?

Chcesz poprawić wizerunek organizacji i sprawić, by firma była postrzegana jako bardziej odpowiedzialna i etyczna? Jedną z korzyści wdrożenia ESG jest właśnie poprawa reputacji organizacji. Współcześnie zarówno inwestorzy i potencjalni partnerzy biznesowi, jak i klienci zwracają coraz większą uwagę na kwestie związane ze zrównoważonym zarządzaniem firmą w aspekcie środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Korzyści z lepszego wizerunku to z kolei przyciąganie nowych inwestorów, klientów, a nawet nowych talentów. Skutkiem będzie jednak nie tylko wizerunek odpowiedzialnej firmy, ale również następstwa takiego postrzegania firmy – przewaga konkurencyjna na rynku.

Wdrożenie ESG a lepsze zarządzanie ryzykiem i zgodność prawna

Warto zaznaczyć także wpływ wdrażania ESG na zarządzanie ryzykiem. Firmy wprowadzające działania związane ze zrównoważonym rozwojem w obszarze ochrony środowiska, praw pracowniczych oraz zarządzania korporacyjnego mogą wpłynąć tym na zmniejszenie ryzyka prawnego czy operacyjnego. Zmniejszają także ryzyko reputacyjne. Z kolei organizacja, która ogranicza ryzyko związane ze swoim funkcjonowaniem jest atrakcyjniejszym, stabilniejszym partnerem biznesowym.

Należy także zaznaczyć, że takie firmy są dużo lepiej przygotowane na zmiany w prawie, przez co łatwiej unikną sankcji i kar związanych z niedostosowaniem się do przepisów.

Ochrona środowiska naturalnego i redukcja śladu węglowego

Zrównoważone podejście do wdrożenia projektów i realizacji produkcji w organizacji ma jeszcze jeden ważny skutek – jest nim zmniejszenie wpływu organizacji na środowisko. Dekarbonizacja organizacjiredukcja śladu węglowego, redukcja zużycia energii czy surowców mają realny wpływ na środowisko naturalne. Regularne monitorowanie i raportowanie danych ESG pomaga nie tylko zorientować się w tym, jaki wpływ firma wywiera na środowisko i sprawdzać postępy, ale również określić obszary wymagające poprawy. Przyczynia się to m.in. do bardziej zrównoważonej produkcji, zmniejszenia powstawania odpadów i zużycia surowców. Jednym z efektów może być np. poszukiwanie alternatywnych, odnawialnych źródeł energii i uniezależnienie się w większym stopniu od paliw kopalnych.

Korzyści z ESG – strategiczne zmiany a inwestycja w zespół

Jedną z korzyści wdrożenia ESG jest fakt, w jaki sposób wpływa to na pracowników, a także na procesy rekrutacji w organizacji. Okazuje się bowiem, że osoby poszukujące pracy zwracają uwagę na kulturę organizacyjną firmy, do której zamierzają aplikować, a ich wybór częściej pada na te firmy, które wykazują odpowiedzialność społeczną, dbają o aspekty związane z właściwym zarządzaniem, a także dbają o kwestie środowiskowe. Efekt? Firma ma szansę przyciągnąć najlepszych specjalistów, a wraz z nimi nowe pomysły, kontakty biznesowe, innowacje.

Warto także zauważyć korzyści, jakie wprowadzenie takich zmian będzie miało dla obecnych pracowników firmy. Firma zwracająca większą uwagę na zrównoważony rozwój może bowiem liczyć na to, że zespół będzie bardziej zmotywowany, lojalny i efektywny. Oznacza to również mniejszą rotację w organizacji, a co za tym idzie, mniejsze koszty związane z rekrutacją nowych pracowników i szkoleń.

Wybierając zrównoważone zarządzanie firmą wpływamy na budowę wspierającej, stabilnej kultury organizacyjnej, w której dba się o dobrostan pracowników. Taka firma wspiera także różnorodność. Wszystko to sprawia, że organizacja staje się harmonijnym, odpowiedzialnym i efektywnym środowiskiem pracy.

Opracowanie i realizacja strategii ESG jest rzeczywiście niełatwym procesem w firmie, wymagającym sporego zaangażowania i nakładu czasu. Z pewnością będzie wymagało od organizacji wypracowania odpowiednich zasad, a także wybrania osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych etapów. Korzyści z wdrażania ESG są jednak tego warte. Obejmują bowiem nie tylko aspekty finansowe czy wizerunkowe, ale także kwestie ochrony środowiska, korzyści dla pracowników, a także zmniejszenie ryzyk biznesowych. Z pewnością warto jednak skorzystać w tym procesie ze wsparcia specjalistów.

Wdrażasz ESG w swojej organizacji? Masz pytania w obszarze wdrożenia, standardów raportowania lub szkoleń ESG dla pracowników? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z konsultacji z naszym ekspertem, który doradzi Ci najlepsze działania dla Twojej firmy.

    Chcesz o coś zapytać?