Bezpieczeństwo pracy - postępowanie powypadkowe

Od kilkunastu lat czynnie uczestniczymy w budowaniu szeroko pojętej kultury bezpieczeństwa w każdym przedsiębiorstwie, propagując zdrowy i bezpieczny system pracy. Pełnimy obowiązki służby bhp, wspieramy istniejące działy służby bhp, doradzamy i szkolimy.

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy naszych najlepszych specjalistów ds. bhp, specjalistów ppoż., ratowników medycznych, inżynierów, psychologów i prawników. Dzięki temu mamy pewność, że Twoje przedsiębiorstwo nie tylko dopełni wszelkich wymogów prawnych, ale także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa stanie się świadomym wyborem pracowników.  

Postępowanie powypadkowe

Jak pokazują coroczne statystyki, pomimo wzrostu świadomości nt. bezpieczeństwa pracy, liczba wypadków w pracy wciąż rośnie. Tym bardziej dla każdego przedsiębiorstwa, które musi zmierzyć się z takim zdarzeniem, niezwykle ważne jest profesjonalne oraz sprawne przeprowadzenie postępowania powypadkowego. Nie tylko ze względu na dopełnienie wszelkich wymagań prawnych, ale także, aby zmniejszyć ryzyko występowania zagrożeń.

Podczas przeprowadzania postępowania powypadkowego pracodawcy zmagają się z koniecznością:

 • dokonania prawnej kwalifikacji wypadku,
 • przygotowania prawidłowej dokumentacji związanej z postępowaniem powypadkowym,
 • przeprowadzenia postępowania w ustawowych terminach,
 • zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich do przeprowadzenia postępowania.

Dlaczego warto zlecić przeprowadzenie postępowania powypadkowego?

 • Otrzymasz rzetelną i zgodną z wymogami prawnymi dokumentację powypadkową.
 • Gwarantujemy terminowe przeprowadzenie postępowania.
 • Działania realizowane są sprawnie, tak aby w jak najmniejszym stopniu wpłynęły na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
 • Postępowanie powypadkowe prowadzone jest przez specjalistów z różnych branż.
 • Prawidłowo przeprowadzone postępowanie wpływa na podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa wśród pracowników, a w konsekwencji na zmniejszenie w przyszłości liczby wypadków oraz zmniejszenie kosztów.

Elementy postępowania powypadkowego

 • Oględziny miejsca wypadku przy pracy
 • Wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego i świadka
 • Prawna kwalifikacja wypadku przy pracy
 • Określenie wniosków profilaktycznych
 • Utworzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej

Co jednak najważniejsze, w wyniku postępowania powypadkowego, jesteśmy w stanie wskazać środki profilaktyczne, mające na celu zmniejszenie ryzyka powstania podobnych zdarzeń w przyszłości.