Fundusze Unijne

Case study: Prace na wysokości – jak podnieśliśmy świadomość w zakresie bhp?

Prace na wysokości nawet wykonywane sporadycznie mogą w wyniku braku wiedzy prowadzić do urazów a nawet śmierci. Kluczową rolę odgrywa tutaj przygotowanie pracowników na to, jakie zagrożenie niosą ze sobą takie obowiązki służbowe, oraz jak je wykonywać w sposób bezpieczny. W tym zakresie przeprowadziliśmy uzupełniające szkolenie e-learningowe wśród pracowników naszego Klienta. Czy udało nam się osiągnąć cel?

Sytuacja wyjściowa, czyli z jakim wyzwaniem mieliśmy do czynienia?

Początkowo zapoznaliśmy się wnikliwie z zadaniami firmy i tym, jakie konkretnie zagrożenia występują na danym stanowisku. Firma, w której mieliśmy wykonywać szkolenia, zajmuje się produkcją, importem oraz sprzedażą termoizolacyjnych materiałów dla budownictwa (np. wełny szklanej i mineralnej).

Przedstawiciele handlowi zatrudniani przez naszego Klienta, w ramach swoich obowiązków wykonują prace na wysokości. W związku z tym, że jest to rodzaj prac szczególnie niebezpiecznych, oraz ze względu na ogólny charakter ich pracy, zaliczają się oni, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, do grupy pracowników, których „charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Zorganizowanie szkoleń bhp dla przedstawicieli handlowych w firmie naszego Klienta wiązało się z dodatkowym utrudnieniem ze względu na specyfikę tego stanowiska. Pracownicy często bowiem przebywają w różnych lokalizacjach poza siedzibą firmy, co jest związane z ich obowiązkami zawodowymi. W związku z tym należało postawić na taką formę szkolenia, która pozwoliłaby na przeszkolenie wszystkich wskazanych przez Klienta pracowników, nie kolidując przy tym z ich zobowiązaniami.

Prace na wysokości – co chcieliśmy osiągnąć? Cel projektu

Przeprowadzając szkolenie dotyczące bhp pracy na wysokości chcieliśmy przede wszystkim przyczynić się do wzrostu świadomości przedstawicieli handlowych w obszarze prac na wysokości i odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Dzięki szkoleniu, przedstawiciele handlowi mieli nauczyć się, jak zachowywać bezpieczeństwo w przypadku obowiązków związanych z pracą na wysokości i na co szczególnie powinni w takim przypadku zwrócić uwagę. Naszym celem było zaproponowanie takiego szkolenia, które przekaże pracownikom niezbędną wiedzę w sposób atrakcyjny, angażujący, sprawiając tym samym, że potrzebne informacje zostaną przez nich zapamiętane i wdrożone w codzienne obowiązki.

Prace na wysokości - działania u klienta SQDA
Jakie działania podjęliśmy u klienta w zakresie bezpieczeństwa prac na wysokości

Jakie podjęliśmy działania?

Na początek zależało nam na tym, by jak najlepiej poznać oczekiwania Klienta i zakres obowiązków, jakie wykonują jego pracownicy. W tym celu przeprowadziliśmy szczegółowe konsultacje. Brały w nich udział osoby odpowiedzialne, pracujące w firmie Klienta, oraz specjaliści bhp, znający specyfikę branży. Wszystko po to, by optymalnie dopasować zakres szkolenia do zapotrzebowania firmy oraz dowiedzieć się, jaka forma szkolenia byłaby najbardziej odpowiednia z uwagi na częste wyjazdy w teren przedstawicieli handlowych.

Znając już specyfikę pracy, oraz wiedząc, z jakimi zagrożeniami się spotykają, mogliśmy przygotować dla nich dedykowane szkolenie e-learningowe dotyczące bezpieczeństwa pracy na wysokości. Szkolenie, jakie zaoferowaliśmy, zawierało zagadnienia wymagane ramowym programem z rozporządzenia. Dodatkowo omówiono w nim aspekty związane z bezpieczeństwem podczas prowadzenia samochodu oraz wykonywania prac na wysokości.

W szkoleniu bhp znalazły się dodatkowe moduły, dzięki którym kompleksowo poruszało ono aspekty związane z bezpieczeństwem na danym stanowisku. Wśród nich, poza omówieniem tego, czym jest praca na wysokości i jak odpowiednio przygotować się przed jej rozpoczęciem, znalazły się zagadnienia dotyczące:

  • przygotowania przed wejściem na teren budowy,
  • środków ochrony indywidualnej,
  • organizacji pracy na rusztowaniu oraz podnośniku hydraulicznym,
  • środków ochrony zbiorczej – barierek i siatek bezpieczeństwa,
  • pracy na dachach płaskich i skośnych,
  • pracy na drabinie.

W związku z charakterem pracy przedstawicieli handlowych podjęto decyzję, że najlepszym wyborem będzie szkolenie e-learningowe. Kurs w takiej formie każdy z pracowników mógł wykonać w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Dodatkowo dzięki temu, że dostęp do platformy uzyskały także osoby odpowiedzialne po stronie Klienta, mogły one na bieżąco śledzić postępy swoich pracowników.

Nasze efekty – czy prace na wysokości stały się bezpieczniejsze?

Wszyscy wskazani przez klienta pracownicy zostali przeszkoleni zarówno w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokości, jak i dodatkowych modułów zawartych w szkoleniu. Jako, że kurs odbywał się w formie e-learningowej, pracownicy szkolili się w czasie dogodnym dla każdego z nich.

Szkolenie zawierało, oprócz praktycznej wiedzy, mnóstwo elementów interaktywnych, ułatwiających przyswajanie wiedzy, a także filmów, które wyjaśniały trudniejsze zagadnienia. Dzięki temu wśród przedstawicieli handlowych zatrudnionych w firmie naszego klienta, wzrosła świadomość możliwych zagrożeń oraz tego, w jaki sposób zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków związanych z pracą w niebezpiecznych warunkach. Przełożyło się to na zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy na wysokości.

Jeśli chcesz zadbać o bezpieczeństwo w pracy na wysokości również w Twoje firmie, umów się na konsultację z naszym specjalistą, abyśmy mogli przygotować najlepsze rozwiązania dla Ciebie.

    Chcesz o coś zapytać?