Fundusze Unijne

Zewnętrzna obsługa bhp – czy warto się na nią zdecydować?

Zapewniając pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy należy zadbać zarówno o odpowiednie warunki pracy, jak i regularne szkolenia okresowe bhp, szkolenia wstępne bhp dla nowych pracowników oraz zapewnienie niezbędnych instrukcji stanowiskowych bhp i dokonywanie oceny ryzyka zawodowego. W skutecznej realizacji tych obowiązków najlepszym wyjściem może okazać się stała, zewnętrzna obsługa bhp. Na czym polega takie rozwiązanie, jakie przynosi korzyści dla bezpieczeństwa pracy i finansów firmy i dla kogo będzie najlepszą opcją?

Kiedy warto zdecydować się na kompleksową obsługę bhp przez firmę zewnętrzną?

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia podwładnym bezpiecznych warunków pracy. Nie może on także dopuścić do wykonywania pracy osoby, która nie odbyła wstępnego szkolenia z zakresu bhp. Musi zapewnić pracownikom szkolenia okresowe bhp, zadbać o ocenę ryzyka na stanowiskach pracy, a także dopilnować, by zasady bhp były przestrzegane na terenie zakładu pracy. W art. 207 ust. 2 przeczytamy również, że do obowiązków pracodawcy w aspekcie bhp należy reagowanie na potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dostosowywanie środków, jakie będą podejmowane w celu podnoszenia poziomu ochrony zdrowia i życia zespołu. W kwestii zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym powinien zapewnić rozwój spójnej polityki na terenie zakładu pracy, która uwzględniać będzie „zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy”.

Co mówi polskie prawo na temat obsługi firm w zakresie bhp przez firmy zewnętrzne?

W Kodeksie pracy znajdziemy informację na temat tego, czego potrzebuje nasza firma w temacie bhp, w zależności od tego, jak dużym przedsiębiorstwem zarządzamy. W zależności od tego, ile osób zatrudniamy w zakładzie pracy, jesteśmy zobowiązani do utworzenia służby bezpieczeństwa, która ma za zadanie pełnić funkcje kontrolne i doradcze lub do tego, by pełnienie funkcji służby bhp powierzyć pracownikowi, który na co dzień pełni w firmie inne obowiązki. W określonych przez ustawę warunkach obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy może pełnić również pracodawca. Polskie prawo przewiduje również możliwość zatrudnienia zewnętrznej pomocy do pełnienia tych niełatwych obowiązków. Zgodnie z art. 23711 Kodeksu pracy, „pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy”.

Zewnętrzna obsługa bhp, zatrudnienie specjalisty czy wykonywanie przez pracodawcę obowiązków służby bhp – co się bardziej opłaca?

Bywa, że w przypadku niewielkich firm obowiązki służby bhp, która czuwa nad realizacją przepisów pełni sam pracodawca. Wiąże się to z pewną oszczędnością, ale wymaga niejednokrotnie dużego nakładu pracy. Dodatkowo osoba, która wcześniej nie miała styczności z takimi obowiązkami może potrzebować szkoleń z zakresu obsługi bhp przedsiębiorstwa. Pytanie brzmi, czy przedsiębiorca ma na to czas i będzie potrafił sam zadbać o zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy? Czy jego codzienne zadania pozwolą mu na odpowiedzialne i rzetelne pełnienie zadań służby bhp?

Kolejną opcją wartą rozważenia jest zatrudnienie na stałe specjalisty bhp, który dbałby o kwestie bezpieczeństwa organizacji. To jednak droższe rozwiązanie. Musimy bowiem pamiętać o kosztach zatrudnienia pracownika na etat. W przypadku niewielkiej firmy i małej liczby obowiązków przestaje to być opłacalne. Możemy oczywiście próbować zatrudniać specjalistę na część etatu, ale nie mamy gwarancji, czy znajdziemy odpowiednią osobę, która chciałaby podjąć zatrudnienie w mniejszej liczbie godzin.

Trzecim wyjściem jest outsourcing bhp – nawiązanie współpracy z firmą, która zapewni nam stałą obsługę bhp. W porównaniu z dwoma poprzednimi opcjami, takie rozwiązanie może przynieść nam korzyści w postaci oszczędności czasu i pieniędzy. Co przemawia za tym, by wybrać właśnie takie wyjście?

SQDA zewnętrzna obsługa bhp dla firmy
Usługi doradztwa i stałej obsługi w zakresie bhp dla Twojej firmy

Stała obsługa bhp firmy – jakie przynosi korzyści?

Organizacji zewnętrznej, która ma sprawować obowiązki służby bhp w zakładzie pracy możemy zlecić kompleksową obsługę firmy pod względem bhp. Do jej obowiązków należeć będzie czuwanie nad przestrzeganiem obowiązków z zakresu przepisów bhp, zachowania terminowości szkoleń, sporządzanie instrukcji bhp i dbanie o dokumentację, co jest bardzo przydatne np. przy okazji kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Obsługa bhp przedsiębiorstwa może obejmować wszystkie te obowiązki bądź jedynie ich część. Resztę możemy powierzyć wyznaczonemu pracownikowi naszej firmy.

Wśród korzyści wynikających z powierzenia obowiązków z zakresu bhp firmie zewnętrznej warto wymienić:

  • oszczędność związaną z brakiem kosztów zatrudnienia na stałe specjalisty. Odchodzą koszty ZUS, zwolnień lekarskich oraz urlopów, a także szkolenia pracownika,
  • brak kosztów ponoszonych na wyposażenie stanowiska pracy i narzędzi do wykonywanych zadań,
  • możliwość powierzenia firmie zadania przeszkolenia pracowników w zakresie znajomości przepisów bhp. Firma zewnętrzna przeprowadzi zarówno wstępne jak i okresowe szkolenia bhp.
  • brak problemów z zastępstwem pracownika odpowiadającego za bhp firmy w przypadku jego urlopu bądź choroby. Jeżeli specjalista, który zwykle współpracuje z firmą przebywa na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, a w zakładzie pracy wydarzy się wypadek bądź musimy przeprowadzić wstępne szkolenie bhp dla nowego pracownika, firma zewnętrzna zapewni nam zastępstwo i szybkie zrealizowanie usług.
  • elastyczność w zakresie realizowanych usług i wymaganego czasu poświęcanego na realizację obowiązków dotyczących bhp w naszej firmie – zakres usług i jej koszt dopasowany do potrzeb konkretnej firmy.
  • wsparcie doświadczonego specjalisty z doświadczeniem w pełnieniu obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • wykonanie kompleksowej oceny stanu bhp i kontroli warunków pracy w firmie, w tym ergonomii stanowisk pracy, przez doświadczonego specjalistę w dziedzinie bhp.

Profesjonalne szkolenia bhp – aktualna wiedza i terminowość

Firma zewnętrzna zajmująca się pełną obsługą bhp zadba nie tylko o to, by szkolenia z zakresu zasad bhp odbywały się terminowo. Zapewni także, by nasi pracownicy pozyskiwali podczas szkoleń aktualną wiedzę. W zależności od tego, jaką firmę wybierzemy, zapewnimy naszym pracownikom szkolenia stacjonarne, a także możliwość odbywania szkoleń bhp online np. w formie e-learningu. Przed wyborem odpowiedniej firmy warto zatem sprawdzić jej ofertę szkoleń bhp oraz to, kto zajmuje się ich przeprowadzaniem. Najlepiej, by byli to specjaliści, będący także praktykami.

Powierzenie obowiązków służby bezpieczeństwa firmie zewnętrznej może okazać się rozwiązaniem, które zdejmie z nas wiele obowiązków i zaoszczędzi firmie kosztów zatrudnienia pełnoetatowego specjalisty bhp. To dobra opcja zarówno w przypadku małych, jak i dużych firm. Decydując się na nią mamy pewność, że nad aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa firmy czuwać będą specjaliści, którzy doskonale znają przepisy polskiego prawa, a szkoląc pracowników mogą korzystać ze swojego wieloletniego doświadczenia.

Jeżeli uważasz, że takie rozwiązanie mogłoby się sprawdzić również w Twojej firmie, skontaktuj się z nami. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przeanalizuje Twoją obecną sytuację oraz przedstawi Ci, jak możemy zadbać o kwestię bezpieczeństwa i szkoleń bhp pracowników w Twojej firmie.

    Chcesz o coś zapytać?