Fundusze Unijne

Case study: Pokazaliśmy, jak zmniejszyć wypadkowość w pracy na budowie

Wysoka wypadkowość wśród pracowników jest ogromnym problemem w firmie. Bywa, że jest to efekt nieprawidłowości wynikających z niskiego poczucia odpowiedzialności za bhp w pracy, nieznajomości przepisów, bądź problemów z komunikacją w zespole. Jak było tym razem i jak udało nam się zmniejszyć wypadkowość w pracy u naszego Klienta?

Z czym zmierzył się nasz zespół w firmie klienta?

Nasz klient prowadzący firmę zajmującą się rozwiązaniami geotechnicznymi mierzył się z problemem wysokiej wypadkowości wśród swoich pracowników, którzy pracowali na budowach. Chcąc podjąć odpowiednie działania mogące zwiększyć bezpieczeństwo, najpierw postanowiliśmy dokładnie zbadać wewnętrzną sytuację firmy.

Podczas zapoznawania się z sytuacją w firmie okazało się, że wysoka wypadkowość w pracy wynika między innymi z postrzegania przepisów i zasad bhp jako utrudnienia i wręcz elementów hamujących wzrost wyników finansowych, toteż nie podchodzono do nich z należytą powagą. Pracownicy robotniczy nie mieli także odpowiedniej wiedzy w temacie właściwego reagowania na dostrzeżone zagrożenie.

Wśród pracowników panował duży opór wobec ewentualnych zmian oraz przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie. Po przeprowadzeniu rozeznania dostrzegliśmy niską świadomość kadry menedżerskiej w zakresie odpowiedzialności prawnej dotyczącej bhp.

Pracownicy naszego klienta wykonywali swoje obowiązki na budowach na terenie całej Polski. Rozproszony po kraju był również zespół menadżerów firmy, co znacznie utrudniało przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla kadry.

Co chcieliśmy uzyskać poprzez nasze działania?

Naszym głównym celem było zmniejszenie wypadkowości wśród pracowników firmy klienta. Aby to osiągnąć, musieliśmy także zadbać o wzrost świadomości z zakresu bhp. W szczególności postanowiliśmy zwiększyć świadomość kadry zarządzającej w temacie odpowiedzialności za aspekt bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

Chcieliśmy również z pomocą odpowiednich szkoleń z psychologiem poprawić komunikację na linii kierownik-pracownik, co także miało się przyczynić do zmniejszenia liczby wypadków.

SQDA wypadkowość w pracy na budowie - jak ją zmniejszyć?
Jak zmniejszyliśmy wypadkowość wśród pracowników naszego Klienta?

Jakimi działaniami chcieliśmy zmniejszyć wypadkowość w pracy?

Dla zmniejszenia wypadkowości w firmie naszego klienta, postanowiliśmy zadziałać w dwóch podstawowych tematach. Jednym z nich była poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami a kadrą kierowniczą, a drugim poprawa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

1. Problem z komunikacją w zakładzie

Na początek postanowiliśmy wykonać diagnozę tego, jak wyglądał obecny stan komunikacji na linii zarząd-kierownik-pracownik, oraz które z obszarów wymagały tutaj poprawy. Określiliśmy również najważniejsze cele całego cyklu spotkań z pracownikami i kadrą zarządzającą, prowadzonych przy wsparciu psychologa oraz specjalisty ds. bhp.

Po tym, jak dostrzegliśmy problemy z komunikacją występujące pomiędzy pracownikami robotniczymi a kadrą zarządzającą, uznaliśmy, że dobrym pomysłem będzie wprowadzenie praktycznych warsztatów z komunikacji. Zaproponowaliśmy również wprowadzenie do planu dnia codziennych odpraw pracowników, wierząc, że pomoże to wpłynąć na poprawę w komunikacji.

2. Bhp w miejscu pracy

W związku z niską świadomością z zakresu odpowiedzialności prawnej wśród kadry kierowniczej, zorganizowaliśmy szkolenie, poprowadzone przez prawnika specjalizującego się w tej tematyce.

Wspólnie ze specjalistą ds. bhp oraz specjalistą ds. systemów zarządzania przeanalizowaliśmy też dokładnie założenia systemów zarządzania w firmie, jako że jest to narzędzie realnie wpływające na kształtowanie kultury bezpieczeństwa w zakładzie. Analiza miała na celu wytypowanie obszarów wymagających poprawy.

Zmniejszyliśmy wypadkowość w pracy

Zmiany, które udało nam się wprowadzić w firmie klienta obejmowały obszar od komunikacji pomiędzy pracownikami i kadrą zarządzającą, aż po wzrost świadomości odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo. Pomogliśmy również w nakreśleniu wspólnych działań dążących do zmniejszenia wypadkowości w pracy.

Dzięki podjętym działaniom, osiągnęliśmy pożądany efekt w firmie naszego klienta. Sytuacja wewnątrz firmy uległa znaczącej poprawie, a w rezultacie zmniejszyła się liczba wypadków przy pracy.

Komunikacja w Twoim zespole wymaga poprawy? Chcesz zwiększyć świadomość z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród swoich pracowników? Sprawdź, jakie działania możemy zaproponować w Twojej firmie

    Chcesz o coś zapytać?