Fundusze Unijne

Zmiany w przepisach prawa: kontrola trzeźwości pracowników i rozpoznanie stanu odurzenia w środowisku pracy

ID 3227

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

9 godzin

Opis szkolenia

Nieumiejętne radzenie sobie z doznawanym stale i kumulującym się napięciem, wynikającym m.in. z natłoku informacji, utraty równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym i odpoczynkiem, osłabionych relacji w pracy i poza pracą, potrzeby dostosowania się do nowych warunków i ciągła gotowość do zmian, a także uczucie lęku oraz braku czasu, są powodem poszukiwania przez współczesnego człowieka sposobu redukcji stresu. Sięganie po różnego typu używki jest popularną praktyką wśród pracowników, z uwagi na możliwość uzyskania szybkiego uczucia redukcji napięć, poprawy nastroju czy odprężenia. Spożywanie alkoholu i innych substancji odurzających wiąże się nie tylko z pogorszeniem stanu zdrowia oraz funkcjonowania zawodowego i społecznego osób, które po nie sięgają, ale także niesie szereg konsekwencji dla pracodawców.

Jak rozpoznać pracownika będącego pod wpływem niedozwolonych środków i jak reagować w takiej sytuacji? Czy nadchodzące zmiany w Kodeksie pracy, ułatwią pracodawcom realizację działań prewencyjnych w tym zakresie? Jak sprawnie wdrożyć w firmie nowe przepisy prawa, aby pomagały a nie przeszkadzały? Podczas szkolenia omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące kontroli trzeźwości
u pracowników w oparciu o praktyczne wskazówki trenerów.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników działów HR, BHP i wellbeingu.

Zawartość

Część I

 • Dlaczego pracownicy sięgają po używki?
 • Grupy zawodowe szczególnie zagrożone.
 • Studium przypadku — spojrzenie osoby korzystającej z używek w przestrzeni pracy.
 • Współczesny podział używek — tradycyjne, nowe substancje psychoaktywne, legalne odurzanie, narkomania lekowa, miksy, narkotyki elektroniczne.
 • Rozpoznanie, objawy i reagowanie – omówienie wybranych używek.
 • Wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych.

 

Piotr Rychły
– Pedagog, specjalista ds. przeciwdziałania narkomanii

Pedagog, były policjant, szkoleniowiec, specjalista w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, posiadający duże i wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków. Specjalista ds. bezpieczeństwa pracy, specjalizujący się w tematyce środków psychoaktywnych w środowisku pracy.

 

Część II

 • Analiza przepisów Kodeksu pracy.
 • Przegląd i omówienie dokumentacji związanej z prowadzeniem kontroli trzeźwości.
 • Kontrole uzasadnione i profilaktyczne/planowane oraz dobrowolne – różnice, zastosowanie w praktyce, wdrożenie pojęć w politykę kontroli trzeźwości stanowiącej załącznik do regulaminu pracy.
 • Metodyka kontroli trzeźwości krok po kroku – czas i częstotliwość prowadzenia kontroli, miejsce kontroli, zachowanie poufności.
 • Zdarzenia potencjalnie wypadkowe, wypadki pod wpływem alkoholu i substancji działających podobnie do alkoholu – niedopuszczenie do pracy, skutki prawne, kary porządkowe, środki profilaktyczne – rekomendacje dla służby BHP
 • Warsztaty Q&A – dobre praktyki, sytuacje atypowe, środki ostrożności, analiza case studies.

 

Mateusz Warchał
– Specjalista prawa pracy i psychologii pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki

Od wielu lat łączy praktykę psychologiczną, prawną i związaną z bezpieczeństwem pracy. Pomaga pracodawcom i pracownikom wdrażać nowe rozwiązania i wypracowywać dobre praktyki w środowisku pracy. Uważa, że tylko dzięki holistycznemu spojrzeniu na pracownika i warunki pracy można wypracować stabilne, bezpieczne środowisko pracy w ciągle i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i prawnym. Jest specjalistą Compliance i prowadzi aktywne działania wdrożeniowe w zakresie prewencji naruszeń prawa. Jest byłym pracownikiem Państwowej Inspekcji pracy, a od kilkunastu lat stałym trenerem Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we w Wrocławiu. Specjalizuje się również w prowadzeniu szkoleń antymobbingowych, wprowadzaniu regulaminów wewnątrzzakładowych oraz wdrażaniu programów wellbeing, EAP i behawioralnego bezpieczeństwa pracy.

Potwierdzenie kwalifikacji

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Możliwość monitorowania przestrzegania zasady trzeźwości (alkohol i substancje działające podobnie do alkoholu).
 • Zastosowanie nowych regulacji w kontekście nakładania kar porządkowych.
 • Ograniczenie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadków pod wpływem alkoholu i substancji działających podobnie do alkoholu.
 • Udział w kontrolach dobrowolnych, planowanych i wynikających z uzasadnionego podejrzenia.
 • Podejmowanie działań edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień.
 • Ograniczenie kosztów absencji, wykroczeń i przestępstw, wypadków z udziałem alkoholu i narkotyków.
 • Eliminacja ryzyk Compliance w zakresie bezpieczeństwa pracy pracowników, klientów, dostawców, kontrahentów.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?