Fundusze Unijne

Wellbeing w firmie – jakie działania warto podjąć?

Działania wellbeingowe w organizacjach stają się coraz bardziej popularne wśród pracodawców. Trend ten wśród oferowanych benefitów w miejscu pracy spowodował, że pracownicy oczekują obecnie od swojego pracodawcy pewnego standardu działań, ukierunkowanych na wzmacnianie ich zdrowia i poprawę jakości życia. Na czym polega wellbeing w firmie i jakie działania dla poprawy stanu zdrowia pracowników i ich świadomości zdrowotnej warto wprowadzić w organizacji? Czy dobra strategia wellbeingowa pomoże firmie przyciągnąć nowych pracowników?

Czym jest wellbeing pracowników i jakie działania obejmuje?

Zgodnie z definicją WHO, „zdrowie jest stanem pełnego dobrego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko brakiem choroby czy niepełnosprawności”. Zrozumienie tej definicji i przełożenie jej na środowisko pracy zrewolucjonizowało zarządzanie przedsiębiorstwami. Działy HR, odpowiedzialne za wdrażanie rozwiązań, które mają za zadanie transformować kulturę organizacyjną stanęły przed ogromnym wyzwaniem.

Rzeczywistość postpandemiczna, w połączeniu z obecną sytuacją gospodarczą na świecie i wojną w Ukrainie zmieniła oblicze potrzeb pracowników. Podstawowy filar funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, jakim jest poczucie bezpieczeństwa został całkowicie zburzony. Dodatkowo, towarzyszący nam przewlekły stres stał się źródłem obniżonego samopoczucia, co oddziałuje bezpośrednio na wszystkie sfery życia, zarówno te prywatne jak i zawodowe.

Coraz większa świadomość pracodawców na temat czynników, które determinują funkcjonowanie pracownika w organizacji spowodowała rozpowszechnienie wdrażania programów wellbeingowych. Dlaczego tak ważne jest zwrócenie uwagi na zdrowie ogólne i samopoczucie pracowników? W miejscu pracy spędzamy ok. 1/3 każdego dnia. Atmosfera w miejscu pracy, jakość relacji ze współpracownikami, sposób zarządzania czy kultura organizacyjna mają jednoznaczny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników. To z kolei wpływa na efekty pracy pracownika.

Warto zaznaczyć, że powszechność działań wellbeingowych w firmach spowodowała, że niejednokrotnie pracownik swoją decyzję o zatrudnieniu opiera m. in. o to, jakim wizerunkiem na rynku pracy cieszy się pracodawca. Powodem tego jest fakt, że pracownik również jest coraz bardziej świadomy tego, że w dużej mierze jego zdrowie uwarunkowane jest środowiskiem pracy.

Zatem wellbeing w miejscu pracy oznacza wszystkie działania pracodawcy, które ukierunkowane są na wspieranie dobrostanu pracownika.

SQDA dzień zdrowia i wellbeing pracowników
Dowiedz się, dlaczego warto organizować dni zdrowia w firmie

Wellbeing w firmie – co wpisuje się w strategię wellbeingową w miejscu pracy?

Rozpatrując skuteczne programy wellbeingowe, warto powrócić do definicji zdrowia. Holistyczne podejście i analiza poszczególnych czynników wpływających na ogólny stan zdrowia, pozwala na skrupulatne opracowanie celowanych działań w organizacji, obejmujących wszystkie aspekty dobrostanu pracowników. Będzie to miało wpływ na wynik programów wellbeingowych w organizacji. Dobrym sposobem na to, by sprawdzić, które obszary potrzebują największej ilości działań jest przeprowadzenie badania potrzeb w zespole. Pozwoli nam to zidentyfikować i reagować na bieżące i realne problemy oraz potrzeby pracowników firmy.

Dobrostan pracowników – działania wspierające zdrowie fizyczne

Statystyki zachorowań na choroby cywilizacyjne są alarmujące. Z badań wynika, że nieodpowiednie warunki pracy oddziałują negatywnie na zdrowie pracownika. Mowa tu np. o niedostatecznym zadbaniu o ergonomię stanowiska pracy, a także inne aspekty związane z życiem zawodowym. Z kolei stan zdrowia zespołu wpływa na efektywność przedsiębiorstwa z uwagi na spadek zaangażowania pracowników w ich obowiązki i sprawy firmy.

Chcąc wdrożyć działania wspierające zdrowie fizyczne, należy na początku zidentyfikować czynniki, które na nie wpływają. Będzie to całokształt stylu życia, głównie aktywność fizyczna, żywienie, jakość snu, stosowanie używek, ale również stres. Te elementy zdrowia są bowiem ściśle od siebie zależne. Jak w takim razie można o nie zadbać w organizacji?

Coraz częściej pracodawcy, oprócz stałego dostępu do prywatnej opieki medycznej, organizują swoim pracownikom badania profilaktyczne w miejscu pracy oraz cykliczne konsultacje ze specjalistami. Z racji oddziaływania warunków pracy na układ ruchu, standardem stają się konsultacje z fizjoterapeutą, a także cykliczne szkolenia i warsztaty w ujęciu praktycznym. Więcej uwagi poświęca się zagadnieniom związanym z ergonomią pracy biurowej i fizycznej.

Edukacja żywieniowa oraz konsultacje z dietetykiem również cieszą się coraz większą popularnością, gdyż nawyki żywieniowe w dużym stopniu wpływają na stan zdrowia oraz samopoczucie. Różnego rodzaju szkolenia, webinary i praktyczne warsztaty są świetnym urozmaiceniem na promocję zdrowia w firmie czy też organizowanie programów, które angażują pracowników w porzucenie nałogu palenia tytoniu.

Dbasz o zdrowie pracowników? Nie zapomnij o zdrowiu psychicznym

Zdrowie psychiczne pracowników zależy nie tylko od ich własnych zasobów, ale również od ich odporności psychicznej, a co za tym idzie od atmosfery i warunków w panującym otoczeniu. Przyjazne miejsce pracy i budowanie zdrowej kultury organizacji zależeć będzie zarówno od sposobu zarządzania, jaki reprezentowany jest przez kadrę zarządzającą, ale także od jakości relacji na linii pracownik-pracownik oraz pracownik-pracodawca. Wdrożenie działań w tej przestrzeni ma charakter wielowymiarowy. Będą one dotyczyć edukacji w zakresie kompetencji miękkich, ale również działań zaradczych na już istniejące kryzysy.

Coraz bardziej popularny staje się Employee Assistance Program (EAP), czyli program wspierający pracowników. Łatwa dostępność do specjalisty zdrowia psychicznego staje się cenionym benefitem dla pracowników i uświadamia im znaczenie zdrowia psychicznego, które niestety w naszej społeczności w dalszym ciągu jest w dużej mierze marginalizowane.

Z kolei edukacja wpisująca się w utrzymanie zdrowia psychicznego może obejmować szkolenia stacjonarne z psychologiem, webinary oraz warsztaty, które stawiają na praktyczne podejście do radzenia sobie ze stresem czy tematyką wypalenia zawodowego.

SQDA wellbeing w firmie - zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników
Na jakie działania wellbeingowe warto postawić?

Jak jeszcze pracodawcy wspierają zdrowie pracowników?

Działania wellbeingowe obejmują również samą przestrzeń miejsca pracy. Coraz częstszą praktyką, na którą decydują się pracodawcy jest np. udostępnianie pracownikom takich udogodnień jak:

  • rowery (wówczas zaopiekowany jest aspekt związany z aktywnością fizyczną),
  • automaty ze zdrowymi przekąskami,
  • zorganizowane pomieszczenia, w których pracownik może odpocząć i wyciszyć się w czasie przerwy,
  • możliwość elastycznego czasu pracy (dopasowanie godzin pracy do pracownika).

Zorganizowanie pracownikowi przyjaznych warunków pracy powoduje, że jest on zaangażowany w swoją pracę, zmotywowany, ma poczucie sensu, spełnienia, doceniania, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa i pozytywny wizerunek pracodawcy na rynku pracy, dzięki czemu firma przyciąga najlepszych pracowników. Dzięki wdrożeniu działań wspierających dobrostan pracowników zmniejsza się również fluktuacja i absencja chorobowa w zespole. Praca z odpowiedzialnym pracodawcą przestaje być traktowana jako nieprzyjemny obowiązek.

Jeżeli chcesz wprowadzić działania wellbeingowe w swoim miejscu pracy, skontaktuj się z nami. Nasz ekspert podpowie Ci, jak przeprowadzić analizę potrzeb w zespole i dobrać najlepsze działania propagujące zdrowy styl życia i wpływające na poczucie dobrostanu u pracowników. Pomożemy Ci zwiększyć zaangażowanie pracowników firmy, oraz zadbać zarówno o ich zdrowie fizyczne, jak i stan zdrowia psychicznego.

    Chcesz o coś zapytać?