Fundusze Unijne

Case study: Jak poprawa komunikacji w zespole wpłynęła na bezpieczeństwo w firmie Klienta?

Zgrany zespół, który potrafi doskonale ze sobą współpracować i dzięki temu efektywnie realizuje zadania w pracy, to marzenie każdego pracodawcy. Co jednak zrobić w przypadku występowania konfliktów oraz dużej rywalizacji pomiędzy załogą? Jak zareagować, gdy problemy wśród pracowników skutkują obniżeniem poziomu bezpieczeństwa? Konieczna jest poprawa komunikacji w zespole. Jak udało nam się ją wprowadzić w firmie naszego Klienta?

Skąd brały się problemy w zespole naszego Klienta?

Współpracę z firmą farmaceutyczną naszego Klienta, w której zatrudnienie znajduje kilkaset osób, rozpoczęliśmy w 2016 roku. Firma posiada bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa. Niestety od dłuższego czasu zauważono wzrost wypadkowości oraz liczne absencje chorobowe wśród pracowników.

Wśród podwładnych powszechna była niska motywacja oraz spadek zaangażowania w pracy. Zespoły były skonfliktowane i panowała pomiędzy nimi duża rywalizacja. Prowadziło to do spadku nastroju wśród personelu. Za wiele z tych problemów odpowiadały problemy z komunikacją, z którymi borykali się pracownicy. Sytuacji w zespole nie poprawił dodatkowo fakt, iż w trakcie naszej współpracy z firmą, zmienił się jej właściciel.

Jak zaradzić problemom z komunikacją w pracy?

Po tym, jak przeanalizowaliśmy sytuację w siedzibie klienta i zapoznaliśmy się z obecnymi problemami firmy, postanowiliśmy w swoich działaniach skupić się na poprawie komunikacji wśród pracowników. W rezultacie miało to wpłynąć pozytywnie nie tylko na rzecz poprawy relacji w zespole, ale i bezpieczeństwa w zakładzie.

W obliczu nowej, stresującej dla pracowników sytuacji, jaką jest zmiana właścicielska firmy, chcieliśmy również podjąć działania zmierzające do zbudowania odporności psychicznej pracowników.

Poprawa komunikacji w zespole - cele i działania
Kroki, jakie podjęliśmy, by poprawić komunikację w firmie naszego Klienta

Jakie podjęliśmy działania na rzecz poprawy komunikacji?

Rozpoczynając naszą pracę w siedzibie Klienta w 2016 roku, zdecydowaliśmy się rozpocząć nasze działania od spotkań kadry menadżerskiej z psychologiem, który został wyznaczony do udziału w projekcie. Postanowiliśmy również opracować potrzeby zespołu, oraz zweryfikować metody pracy trenera. Zorganizowaliśmy również szkolenia pilotażowe nie tylko wśród kadry kierowniczej, ale i wobec pracowników robotniczych zatrudnionych w firmie.

W kolejnych latach zaproponowaliśmy zrealizowanie szkoleń wśród pracowników firmy. Szkolenia dotyczyły głównie pozytywnej organizacji, zarządzania zmianą, a przede wszystkim zmiany nastawienia wśród całej załogi. Takie szkolenia przydały się z uwagi na spadki nastrojów wśród pracowników oraz wielu konfliktowych sytuacji, z którymi się borykali.

Dążąc do poprawy komunikacji w zespole oraz budowaniu pozytywnego nastawienia wśród pracowników, zaproponowaliśmy coaching menadżerski. Mieliśmy nadzieję, że pomoże to pracownikom w efektywnym komunikowaniu się ze sobą i z innymi działami w firmie, nastawi zespół na współpracę, zamiast stałą rywalizację i pomoże zażegnać konflikty wywołane nieprawidłową komunikacją.

Efekty naszych działań w kwestii poprawy komunikacji w zespole

Pierwsze efekty naszej współpracy z Klientem pojawiły się szybko, ale na pełny rezultat zmian w firmie pracowaliśmy kilka lat. Na początku naszej współpracy dał się już zauważyć spadek absencji chorobowych. Ponadto pracownicy byli bardziej zaangażowani w swoje zadania i zmotywowani do lepszego wykonywania swojej pracy.

Niedługo okazało się także, że pracownicy, nie mając już takich problemów z komunikacją między sobą, częściej zgłaszali potencjalnie wypadkowe zdarzenia, dzięki czemu można było uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji. Szkolenia pomogły zmienić sposób komunikacji w firmie. Pracownicy zaczęli odnosić się do siebie z większym szacunkiem i dawać sobie konstruktywne informacje zwrotne. Udało się dzięki temu zażegnać wcześniejsze konflikty, a efektywność pracy w zakładzie wzrosła.

Chcesz poprawić komunikację w swojej firmie? Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy zrobić dla Twoich pracowników

    Chcesz o coś zapytać?