Fundusze Unijne

Szkolenia ISO 45001 – dlaczego są potrzebne i jak wybrać odpowiednie?

Norma ISO 45001:2018 to międzynarodowy standard zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy. Jej wdrożenie nie jest dla firm obowiązkiem, ale wiele organizacji decyduje się na wdrożenie jej założeń w celu poprawy warunków pracy pracowników i zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi bhp. Aby działanie normy było poprawne, konieczne jest jednak zaznajomienie z nią pracowników i przeprowadzanie auditów wewnętrznych. W tym celu przydają się szkolenia ISO 45001. Na co zwrócić uwagę, wybierając szkolenia? I po co wdrażać normę w zakładzie pracy?

System zarządzania bhp – jakie korzyści z wdrożenia systemu ma firma i po co szkolić w tym zakresie?

Po co w ogóle wdrażać w organizacji system zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia i dlaczego przy wdrażaniu go, niezbędne są szkolenia? Norma ISO 45001:2018, mówi o tym, jak powinno wyglądać skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w firmie oraz co zrobić, by zminimalizować ryzyko związane z obrażeniami i wypadkami przy pracy, a także chorobami zawodowymi.

Wdrażanie normy będzie korzystną praktyką w każdej firmie, zarówno niewielkich przedsiębiorstwach, jak i w dużych firmach i korporacjach. Jej główne założenia obejmują bowiem ocenę ryzyka i zagrożeń w miejscu pracy i ich identyfikację. Założeniem normy jest również opracowywanie planów działań i celów, a także zarządzanie dokumentacją i informacjami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia pracowników. Norma zakłada ponadto zapewnienie odpowiednich zasobów i kompetencji do realizowania postawionych celów oraz monitorowanie i analizowanie stanu bezpieczeństwa i przy tym stałe doskonalenie systemu zarządzania.

Korzyści z wdrożenia wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem

Wśród korzyści, jakie wdrożenie systemu ISO 45001 przynosi organizacjom, warto wymienić w szczególności:

  • poprawę bhp i ochrony zdrowia pracowników dzięki odpowiedniej identyfikacji zagrożeń, ocenie ryzyka zawodowego i jego minimalizacji. To z kolei zmniejsza liczbę wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, np. związanych z dolegliwościami układu ruchu.
  • budowanie kultury bezpieczeństwa pracy – norma promuje zaangażowanie pracowników w procesy związane z zarządzaniem bhp i zdrowiem, co z kolei zwiększa u nich poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i motywację.
  • zgodność z przepisami prawa – wdrażanie założeń normy pomoże firmie spełnić wymagania prawne w obszarze bhp i ochrony zdrowia w pracy.
  • możliwość stałego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem w firmie, dzięki jego analizie, monitorowaniu, auditowaniu. Umiejętność dobrego zarządzania ryzykiem.
  • pozytywny wizerunek organizacji – firma posiadająca certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników zyskuje wizerunek odpowiedzialnej i zaangażowanej w kwestie bhp. Ponadto w niektórych branżach posiadanie certyfikatu ISO 45001 może być preferowane lub wręcz wymagane przez klientów lub partnerów biznesowych. Wdrożenie normy to więc szersze perspektywy biznesowe.

Jeżeli norma ma jednak działać prawidłowo, być odpowiednio zrozumiana przez pracowników, mających ją stosować, niezbędne będą szkolenia z tego zakresu. Jakie szkolenia wybrać, by dobrze poznać normę i zapewnić właściwe auditowanie wewnętrzne ISO 45001? Kogo w organizacji przeszkolić?

SQDA szkolenia ISO 45001 - przegląd i interpretacja normy oraz auditowanie wewnętrzne

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 45001 – na czym polega szkolenie?

Przegląd i interpretacja wymagań normy to w głównej mierze przejście krok po kroku przez jej treść i zrozumienie jej zapisów, omówienie wymagań normy. To także konieczny wstęp teoretyczny do tego, żeby spełniać funkcję auditora wewnętrznego ISO 45001 i zaznajomienie się z dokumentem, który pomoże regulować procesy w firmie, związane z bhp. Szkolenie pozwala nabyć niezbędną wiedzę w zakresie wymagań normy lub ją utrwalić. Takie utrwalenie sobie zapisów normy i ich interpretacja z doświadczonym trenerem jest niezbędna, z uwagi na ogólny charakter dokumentu. Szkolenie pomoże odnieść jego treść do systemu zarządzania w danej firmie.

Kto powinien mieć w firmie wiedzę z zakresu normy ISO 45001? We właściwym wdrożeniu i utrzymanie systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 45001 ważne jest zaangażowanie w proces zarówno zarządu, kadry kierowniczej, jak i pracowników. Wiedzę w obszarze normy powinien więc mieć cały zespół. Warto zatem udostępnić pracownikom tekst normy ISO 45001 oraz edukować ich w tym zakresie. Można także zorganizować szkolenie uświadamiające w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem dla kadry menadżerskiej, bądź szkolenie online, stacjonarne lub e-learningowe dotyczące wybranych aspektów normy ISO 45001:2018 dla pracowników.

W zakresie wdrożenia normy ISO ważne jest, że firma nie musi chcieć przy tym certyfikacji normy, ale może korzystać z dokumentu jako pomocy w prowadzeniu biznesu zgodnie z normą.

Auditor wewnętrzny ISO 45001 – kiedy zdecydować się na szkolenie z auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem?

Szkolenie tego typu jest już przewidziane dla konkretnych osób, mających za zadanie nadzorować poprawność przebiegu danego procesu. Auditowanie ma na celu m.in. ochronę firmy przed konsekwencjami prawnymi, wizerunkowymi lub zagrożeniami dla samego istnienia firmy, ponieważ bywają konsekwencje, które mogą sprawić, że firma w rezultacie będzie musiała zakończyć swoją działalność.

Do grupy osób, mających posiadać wiedzę na temat auditownia wewnętrznego zarządzania systemem bhp, warto włączyć wszystkie osoby, które działają w konkretnych procesach oraz kadrę zarządzającą. Dobrze jest także zaangażować nieco większą grupę osób, uwzględniając przy tym fluktuację zatrudnienia w firmie. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ po przeszkoleniu małej grupy auditorów może się okazać, że poprzez dynamiczną sytuację zatrudnienia, część z nich zmieni miejsce pracy. W takiej sytuacji auditowanie każdego procesu, które powinno odbywać się co roku będzie bardzo trudnym zadaniem do zrealizowania. Liczba procesów zależna jest od systemu zarządzania, który jest stworzony na potrzeby organizacji. Liczba przeszkolonych osób powinna być wprost proporcjonalna do jej wielkości.

Audit zgodności systemu zarządzania, czyli odpowiednie przeszkolenie auditorów

Przed wyborem warto najpierw sprawdzić, co szkolenie obejmuje i czy prowadzą je rzeczywiście specjaliści-praktycy. Celem szkolenia auditora wewnętrznego systemu zarządzania bhp jest bowiem przede wszystkim nauka, jak taki audit wykonać, na co zwrócić uwagę, jakie są kryteria auditu wewnętrznego. To przede wszystkim szkolenie o tym, jak zrobić audit wewnętrzny w świetle normy ISO 19001 – Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania. Norma ta wyjaśnia procedury auditu wewnętrznego, dobrze systematyzuje proces auditu i można się na niej opierać. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma wpisuje ją jako obowiązkową w procesie swoich auditów.

Szkolenie skupia się także na kompetencjach auditora w obszarze przeprowadzania auditu systemu i w pewnym zakresie je ćwiczy. Następnie powinno zawierać także warsztaty praktyczne, konkretne zadania, które imitują audit. Uczestnicy szkoleń powinni podczas szkolenia nauczyć się poszukiwać właściwego źródła niezgodności, tak żeby proces nie generował ryzyka lub przynajmniej je minimalizował. W tym celu potrzebne jest dobre zrozumienie normy, pozyskane na szkoleniu dotyczącym przeglądu. Co równie ważne, uczestnicy szkolenia pozyskują także wiedzę w obszarze dokumentowania auditu wewnętrznego.

Wprowadzenie procesów zgodnych z wymaganiami systemu zarządzania przynosi firmie szereg korzyści, zarówno dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i wizerunku i, w dalszej perspektywie, także finansowej. To dlatego tak wiele firm sięga po normę ISO 45001, nawet bez zamiaru ubiegania się o certyfikację. Aby jednak wdrażanie i zarządzanie systemem bezpieczeństwa odbywało się bez komplikacji i przyniosło korzyści, niezbędne są szkolenia dla kadry w tym obszarze.

Jeżeli poszukujesz szkoleń dotyczących systemu zarządzania bhp w firmie lub planujesz wdrożyć normę ISO 45001 w swojej organizacji, napisz do nas. Nasz specjalista doradzi Ci niezbędne działania w Twojej firmie i podpowie, na co zwrócić uwagę podczas wdrażania i auditowania systemu, by przedsiębiorstwo mogło w pełni czerpać korzyści z wdrożonego systemu zarządzania bhp.

    Chcesz o coś zapytać?